Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matej Ogrin

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020
geografske diplome3751071827  
Slovenija265771627  
prometna geografija354447 511
zaključne seminarske naloge 35867 5  
trajnostna mobilnost214629 51 
diplomska dela34 218    
varstvo okolja 121 921  
sonaravni razvoj212  7    
cestni promet 2 224    
magistrska dela     522  
Ljubljana1  212 2  
prometna dostopnost 31    21 
bolonjska magistrska dela     322  
regionalna geografija33        
prometno omrežje 1 131    
klimatogeografija 1 111 11 
potniški promet121 11    
mesta21   2    
temperatura zraka   1 1 11 
geografija naselij21 1      
onesnaževanje zraka1  1 2    
kolesarjenje   2 2    
mikroklima   1   1 1
padavine    11 1  
Evropa1   1     
železniški promet1 1       
podnebne spremembe   11     
ekološka politika     11   
Kitajska 1   1    
Celje1    1    
odpadki     2    
zimski turizem     2    
prostorsko planiranje 1    1   
geography of transport       2  
Slovenia       2  
predelava odpadkov     2    
sustainable mobility       2  
kolesarske poti    11    
Julijske Alpe       1 1
mobilnostne navade       11 
Škofja Loka 1       1
Komna       1 1
mrazišča     1   1
geografija prometa   1     1
Bohinj     1  1 
hrup       1 1