Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Barbara Lampič

Ključna beseda2012201320142015201620172018201920202021
geografske diplome11 21 2   
Slovenija11 11 2   
kmetijstvo11 21     
ekološko kmetijstvo11 2     1
agrarna geografija11  1     
sonaravni razvoj1     1  1
diplomska dela11 1      
zaključne seminarske naloge   11     
magistrska dela      2   
varstvo okolja1     1   
degradirana območja      2   
bolonjska magistrska dela      2   
pridelava hrane   11