Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janica Kalin

Ključna beseda200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
pedagogika1  53843 1023      
diplomska dela3  5476416        
pedagoška metodologija1  13642 523      
didaktika1  316 2 9 2      
osnovna šola   2213 13       1
diplomsko delo   33    3        
učitelji   1  11 311      
magistrska dela         223      
šolska geografija3    121          
geografske diplome3    121          
pouk   11    211      
Slovenija3    12           
otroci s posebnimi potrebami1  1112           
učenci   11    1 11 1   
osnovne šole         221      
specialna pedagogika   1112           
slovenščina   13    1        
sodelovanje         211 1    
učne težave         3  1     
metodika geografije3    1            
integracija1  111            
didaktične igre   1   1 2        
pouk geografije3    1            
učne metode    12     1      
učitelj            1 21  
kombinirani pouk     1    11      
francoščina     1  11        
individualizacija      1 11        
izobraževanje učiteljev   1 1   1        
profesionalni razvoj     11       1   
poučevanje   1     2        
metodika pouka      1  2        
razredniki         2   1    
gimnazije1   1    1        
inkluzija   2 1            
tuji jeziki   1     1        
podružnične šole          11      
kompetence   1  1           
učna pomoč         2        
poučevanje jezikov       2          
lokalna skupnost          11      
empirično raziskovanje         2        
nadarjeni učenci    1            1
šolska svetovalna služba    1            1
medpredmetno povezovanje      1  1        
književna didaktika    2             
učbeniki   11             
podaljšano bivanje    1      1      
nadarjenost    2             
govorne motnje   11             
nadarjeni    1 1           
evalvacija    1        1    
učni načrti    2             
projektno učno delo     1   1        
učna diferenciacija        11