Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janica Kalin

Ključna beseda200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
pedagogika1  53843 1023   
diplomska dela3  5476416     
pedagoška metodologija1  13642 523   
didaktika1  316 2 9 2   
osnovna šola   2213 13     
diplomsko delo   33    3     
učitelji   1  11 311   
geografske diplome3    121       
magistrska dela         223   
šolska geografija3    121       
otroci s posebnimi potrebami1  1112        
Slovenija3    12        
pouk   11    211   
sodelovanje         211 1 
učenci   11    1 11  
osnovne šole         221   
slovenščina   13    1     
specialna pedagogika   1112        
integracija1  111         
didaktične igre   1   1 2     
učne težave         3  1  
metodika geografije3    1         
učne metode    12     1   
pouk geografije3    1         
inkluzija   2 1         
metodika pouka      1  2     
gimnazije1   1    1     
francoščina     1  11     
razredniki         2   1 
učitelj            1 2
profesionalni razvoj     11       1
kombinirani pouk     1    11   
poučevanje   1     2     
izobraževanje učiteljev   1 1   1     
individualizacija      1 11     
učni načrti    2          
nadarjenost    2          
govorne motnje   11          
medpredmetno povezovanje      1  1     
projektno učno delo     1   1     
nadarjeni    1 1        
kompetence   1  1        
učna diferenciacija        11     
učna pomoč         2     
književna didaktika    2          
empirično raziskovanje         2     
tuji jeziki   1     1     
učbeniki   11          
poučevanje jezikov       2       
evalvacija    1        1 
podaljšano bivanje    1      1   
lokalna skupnost          11   
podružnične šole          11