Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Milena Valenčič Zuljan

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020202120222023
profesionalni razvoj    323232 16
specialni in rehabilitacijski pedagogi    1121    1
prilagajanje pouka      12     
inkluzija 11    1     
učitelji  1   11     
kakovosten pouk    11 1     
rezilientnost 1    1     1
sodelovalno učenje  1  1  1    
učenčeva vprašanja 1      1    
učne oblike1    1       
didaktična načela      1    1 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja        2    
dejavniki profesionalnega razvoja            2
profesionalni razvoj vzgojitelja        1  1 
kariera     1      1
inoviranje      1 1    
epidemija covida-19           11
kompetence  1         1
sodelovanje       1   1 
učenci s posebnimi potrebami   1  1