Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Lipec-Stopar

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020
inkluzija  2  1 1  
osebe s posebnimi potrebami  4       
socialne veščine       21 
specifične učne težave    11  1 
otroci  2       
bralno razumevanje 1   1    
primanjkljaji  1 1     
učenci s posebnimi potrebami     2    
opismenjevanje1  1      
učenci  1     1 
bralna fluentnost11        
naučena nemoč 11