Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Dušan Plut

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014201520162017
geografske diplome3814201312313151433 
Slovenija3814191411313141232 
diplomska dela381420131221096 2 
varstvo okolja38121814839641  
sonaravni razvoj3378119385412 
regionalna geografija1 6141412312     
zaključne seminarske naloge      136821 
energetski viri 12414 2221  
energetika  4334 1111  
hidrogeografija 21 13 322   
naravni viri  2132 211   
obnovljivi energetski viri  1124 2     
odpadki 12211  11   
lesna biomasa  12 1  121  
zavarovana območja1 13   12    
vodni viri 11 31 1 1   
regionalni razvoj2 6          
ekonomska geografija3 23         
onesnaževanje voda 1 1   4 1   
varstvo voda   3   121   
Ljubljana  22   111   
odlagališča odpadkov 1212    1   
Dolenjska   42    1   
kmetijstvo 1 4   1    1
turistična geografija  11  112   1
Gorenjska   221  1    
Zasavje 1111  11    
agrarna geografija1  3 1 1     
reke 1  1  11  2 
ekološko kmetijstvo   211 1 1   
Trbovlje  11   111   
vodna oskrba  1 11 1 1   
sončna energija  1  1  21   
obnovljivi viri energije     1   211 
hidroenergija     1   211 
družbena geografija  32         
hidroelektrarne       1 2 1 
ekološka sanacija 11     11   
čistilne naprave    2   11   
mesta  12  1      
Bela krajina   1 1 2     
geografija naselij  12  1      
krajinski parki 11 1  1     
onesnaževanje zraka        11 1 
fizična geografija    3        
občine        12   
tekoče vode  1 1  1     
biomasa  12         
prostorsko planiranje 1  2        
ekoremediacije     1  2    
raba tal   1   1    1
geografska metodologija 1  2        
pitna voda         3   
Krka   2       1 
vodni mlini         1 2 
sonaravni turizem    1    2   
trajnostni razvoj     11     1
žagarstvo         1 2 
Škofja Loka        2    
rekreacija  1     1    
industrijska geografija 1 1         
biodizel  1  1       
Nova Zelandija   1    1    
naravne znamenitosti   2         
Šturmovci 11          
vinogradništvo1  1         
Evropa     1  1    
suša 1      1    
klimatogeografija    1   1    
Bled    1  1     
Kočevje   1    1    
Triglavski narodni park        2    
Slovenska Istra       11    
geotermalna energija   1 1       
Novo mesto   1     1   
Kranj 1 1         
poplave   1     1   
Grosuplje    1    1   
gozdovi        2    
naravne nesreče 1 1         
Ribnica   11        
magistrska dela    1     1  
ekološka politika        1 1  
Kolpa   1   1     
Notranjska 1  1        
talna voda   1     1   
Celje      1  1   
trajnostna mobilnost         2   
Mura       1 1   
Loški Potok   1     1   
biogeografija   1 1       
biodiverziteta   1 1       
poselitev   1     1