Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Davorin Gazvoda

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016
krajinska arhitektura2344552 114
krajina111 3211   
Ljubljana 221  11  2
oblikovanje krajine2  1  1   2
parki  1112 1   
Slovenija 113 1     
turizem 1 111   1 
odprti prostor11    11  1
odprt prostor 12 1      
vodotoki1 11 1     
mestna krajina 21  1     
rekreacija   112     
enodružinske hiše111       1
vrtovi1   1  1  1
krajinsko oblikovanje       1 11
oblikovanje 1    11   
arhitektura111        
mesta  2    1   
prostor 2 1       
prostorsko oblikovanje    1    1 
rekreacijska območja     11    
vodna krajina1  1       
gradnja v gozdu 1  1      
Kitajska 11        
oblikovanje prostora  11       
zelene površine     1 1   
krajinske značilnosti     11    
arhitekti      11   
oblikovanje vrtov1         1
stanovanjske soseske  11       
Ljubljansko barje  1  1     
naselja 1     1   
urejanje prostora 2         
športni objekti   1 1     
urejanje krajine   1      1
obrečni prostor     1    1
Ptuj     1    1
Novo mesto    1     1
mikroklima        1 1
dostopnost    2      
infrastruktura   1 1     
javni prostor 11        
Maribor       1  1