Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Dejan Cigale

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
geografske diplome461141581117151719139    
turistična geografija46114158101312151984  12
Slovenija2684158111313161444    
diplomska dela461141587118814 1    
družbena geografija461141586          
turistična ponudba    2 27911344 121
zaključne seminarske naloge      46782106    
regionalna geografija 1541587          
rekreacija 22 3153115211 1 
razvoj turizma        67421  51
sonaravni turizem 11414 324  1  1 
vrste turizma    1  4152 1    
regionalni razvoj1   452 1        
ekonomska geografija461     1        
turizem           1 2531
bolonjska magistrska dela          433    
magistrska dela         1333    
sonaravni razvoj 12  11 1      1 
načrtovanje turizma 1  4 1          
kulturni turizem       2 1 11   1
Ljubljana 1     1 11 1    
geografija naselij  4  1           
zdraviliški turizem 1  1  11   1    
Brežice    21      1    
turistična potovanja1      1  1 1    
rekracija          3 1    
izletniški turizem1          21    
šport      1   2  1   
Zgornje Posočje  1     1 1   1  
kmetijstvo  1   11       1 
prostorsko planiranje   3        1    
kolesarjenje  1      1 11    
Bela krajina      1   2     1
Dolenjska  1 111          
kulturna dediščina  112            
turizem na kmetijah        21 1     
vinogradništvo  1  11  1       
Nova Zelandija  1    1    1    
Gorenjska      3          
turistična infrastruktura    1 11         
Spodnje Posavje    21           
turistični kraji         11 1    
Koroška  2 1            
Kamniška Bistrica         2   1   
kmečki turizem    1  2         
Idrija    1  1 1       
vinski turizem     11   1      
Bovec  1        2     
gorsko kolesarjenje  1   1      1   
narodni parki1 1      1       
Ilirska Bistrica   11    1       
ekološko kmetijstvo       2   1     
Kranjska Gora      1 1  1     
Slovenj Gradec  1     1 1      
planinarjenje      1   1    1 
zavarovana območja1      1      1  
Slovenia           2     
Bled  1           1  
Krško    1    1       
Loška dolina      1   1      
trajnostni turizem               2 
Srednja Amerika  1      1       
Maribor  1  1           
krajinski park       1      1  
Postojna      1   1      
geography of tourism           2     
Cerknica     1   1       
Sevnica          11     
Šmartno pri Litiji  1        1     
Kamnik         11      
Velenje    2            
jamski turizem      1   1      
Notranjska   1 1           
Goriška brda         1     1 
Šaleška dolina     1    1      
krajinski parki1      1         
Triglavski narodni park      2          
Pohorje    1    1       
prometna geografija       1  1      
Vrhnika        1       1
zgodovina    11           
zimski turizem           2     
Litija  1    1         
mesta     1    1      
športni turizem          1  1   
cviček     11          
vinske ceste     11          
Španija  1     1        
Goričko       11        
prosti čas      1      1   
zračni promet       1   1     
gorski turizem          1    1 
Koper   1   1         
Afrika1         1      
Kamniško-Savinjske Alpe         1   1   
Jesenice        2        
turistična društva  1  1