Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tomaž Vovk

Ključna beseda201020112012201320142015201620172018
oksidativni stres 1131111 
epilepsija1132   1 
protiepileptične učinkovine   21212 
tekočinska kromatografija visoke ločljivosti  1 2211 
validacija111111   
posušeni krvni madeži     2 21
valprojska kislina    21 1 
protiepileptična zdravila 12     1
terapevtsko spremljanje koncentracij     1111
zdravljenje epilepsije  2   1  
plazemski vzorci  111    
lamotrigin  1 11   
HPLC 11  1   
zdravljenje z zdravili      111
karbamazepin   11 1  
tekočinska kromatografija  12     
analizne metode  1 2    
antioksidanti   3     
bisoprolol   11    
glutation1   1    
fluorescenčni detektor    11   
okskarbazepin     11  
metode2        
usklajevanje zdravljenja      11 
masna spektrometrija   11    
zdravila       11
levetiracetam  11     
farmakokinetika  11     
intervencije      1 1
zgodovina zdravljenja      1 1
populacijska farmakokinetika    11   
validacija metod 11      
pljučni rak   11