Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Robert Zorec

Ključna beseda201320142015
membranska fuzija1 1
elektrofiziologija1 1
astrocytes 2 
eksocitoza1 1
membranska kapacitivnost1 1
astrociti  2