Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jelka Strgar

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019
biologija 1 1   231 1
znanje        3 31
osnovna šola   1    1 22
fotosinteza      4 1 1 
osnovnošolci        113 
celično dihanje      4 1   
genetika    211     
celica    21 1    
evolucija človeka         13 
motivacija      11 11 
nacionalno preverjanje znanja       11  1
mitoza    21      
učni načrt          2 
naravoslovje      1    1
zunanje preverjanje znanja        1 1 
testi znanja 1     1    
uporabne rastline      1   1