Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Juriševič

Ključna beseda20102011201220132014201520162017201820192020
nadarjeni učenci     14    
učna uspešnost    1 21   
učne strategije    111    
testna anksioznost    1 2    
učna motivacija    1 1   1
medosebni odnosi    1  1   
osnovna šola    1  1   
naravoslovni predmeti     1 1   
razlike med spoloma      2    
povratna informacija      11   
ustvarjalnost      1   1
učna samopodoba      1 1