Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Bončina

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
gozdnogospodarsko načrtovanje211  2    11
gozdne posesti1    3  1 1 
gozdni sestoji          32
gozdovi1 11  1   1 
bukev   1   11 1 
participacija 11  2      
drevesna sestava   11      1
posestni načrti1    2      
gozdnogospodarski načrti   1 1  1   
gozdni posestniki     3      
sanacija     1   1 1
gospodarjenje z gozdovi  11       1
pomlajevanje  12        
zasebni gozdovi     2      
gozdni prostor   1      1 
gozdnogojitveni načrti     1    1 
sestojna zgradba   2        
anketa  1     1   
posestna struktura     2      
Natura 2000  11        
Idrija  11        
trajne raziskovalne ploskve   1      1 
ekonomska presoja     2      
gozdna inventura1  1        
naravna obnova     1   1  
Fagus sylvatica   1      1 
zasebna gozdna posest     1    1 
vetrolom         1 1
Radovljica         1 1
gozdnogospodarski načrt   11       
sestoj2           
sestojna karta1          1
vplivni dejavniki     11     
motnje     11     
vetrolomi     11     
posek     1     1
razvoj gozdov        1  1
razvoj gozdnih sestojev   11       
žledolom          11
poškodovanost          11
lesna zaloga   11       
lastniki gozdov     1    1