Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marina Pintar

Ključna beseda20032004200520062007200820092010201120122013201420152016
namakanje1   2 22 11 11
tla11 22  211    
kmetijstvo    1221      
kmetijska zemljišča     3 1  1 1 
pedologija11 21    1    
voda v tleh 1  1 1  1   1
rastline   121   1    
voda  1   13      
osuševalni sistemi    31       1
melioracije   131        
osuševanje   121       1
melioracijski jarki   121        
namakalni sistemi    1 1  1  1 
botanična sestava    21   1    
vlažnost tal    1    2    
lastnosti tal   1   1 1    
fizikalne lastnosti    1     11  
Slovenija     1 2      
odpadne vode    1 1      1
čistilne naprave    1 1      1
rastni substrati    1     1   
nitrati       2      
zadrževanje vode    1    1    
podzemne vode    1  1      
kmetijska politika    11        
Bled       1 1    
golf igrišča       1 1    
SWAP1   1         
komasacije    11        
hidrofobnost   1   1      
zaraščanje     1    1   
raba tal        1 1   
vodotoki  1     1     
organska snov   1     1    
travniki   1     1    
raba kmetijskih zemljišč       11     
gnojenje       2      
onesnaženje podtalnice       2      
meritve    1        1
grbinasti travniki   1     1