Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Igor Prodan

Ključna beseda2008200920102011
Slovenija2126
case study 124
analiza13 3
podjetje1312
raziskave 212
financiranje11 3
razvoj 112
majhna podjetja 1 3
inovacije 111
management 111
poslovanje podjetja12  
srednja podjetja   3
kadri 1 1
tržne raziskave 1 1
poslovni plani 1 1
inovativnost   2
podjetništvo1  1
uspešnost poslovanja 1 1
žensko delo   2
družbena odgovornost 1 1
tveganje   2
trženje 1 1
mednarodne primerjave 1 1
rizični kapital   2
delovno mesto 1 1
okolje2