Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Rajko Bernik

Ključna beseda200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
kmetijski stroji 45854712 3       
kmetijska mehanizacija 1 52 32115       
traktorji  3113 21 2       
kmetijstvo 12  1231 1       
Slovenija 11 1111  4       
škropilnice 2111 2   2       
diplomske naloge 12 211   2       
krompir1  32     2       
poraba goriva  1  22 2         
obdelava tal  11 22           
tla 1    2 1 1       
vzroki  1 1  2  1       
varstvo rastlin 1 3      1       
pridelek   12     2       
obnovljivi viri energije  1   22          
okopalniki11 1  1           
produktivnost     22           
fitofarmacevtska sredstva 1 11     1       
osipalniki1  21             
divjad  1 1  11         
vplivi    1  2  1       
Juglans regia       11 2       
storilnost  111   1         
fizikalne lastnosti1  1      1       
Solanum tuberosum1   1     1       
fizika tal   1  2           
kmetije    1 11          
nesreče    1  1  1       
ankete   1   1  1       
pregledi 111              
kosilnice 11   1           
sajenje  111             
orehi   1   11         
ozimna pšenica   11 1           
koruza 11 1             
vozna hitrost      3           
žetveniki   2  1           
hlevi    1   1 1       
tehnično stanje  1       2       
gomolji   11     1       
sušenje   1   1  1       
kombajni  1   1           
pršilniki          2       
zeleni gomolji   11             
zakonodaja 11               
odjemalniki silaže 1        1       
analiza delovanja         11       
pleveli   2              
vrtavkasta brana      2           
spravilo lesa        1        1
tehnične lastnosti  2               
vinska trta   11             
žetev   1      1       
silaža 11               
morfološke lastnosti1         1       
bioplin     11           
prostoživeče živali  1     1         
poškodbe  1     1         
kmetijsko strojništvo1       1         
sušilnice       1  1       
krma 1        1       
obračalni plugi  11              
izgube pridelka   1      1       
luščenje        1 1       
oreh          2       
električna energija     11           
sončne elektrarne    1  1          
sončna energija    1  1          
košnja 11               
Solanum tuberosum L.   1      1       
lesni sekanci     1    1       
divji prašič      11          
vrtilna frekvenca      1 1         
greben1         1       
lesna biomasa   1 1            
plugi   1 1            
škoda      11          
drobilniki   1    1         
alternativni viri energije   1   1          
koruzna silaža 1    1           
poljedelstvo      11          
krave molznice        1 1       
molzišče     1    1       
govedoreja     1    1       
vinogradništvo 1  1             
govedo    1     1       
poljščine   11             
energija vetra  1    1          
veter  1    1          
travna silaža 1    1           
vetrnice  1    1          
vinogradi 1  1