Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Rajko Bernik

Ključna beseda2006200720082009201020112012201320142015201620172018
kmetijski stroji 45854712 3  
kmetijska mehanizacija 1 52 32115  
traktorji  3113 21 2  
kmetijstvo 12  1231 1  
Slovenija 11 1111  4  
škropilnice 2111 2   2  
diplomske naloge 12 211   2  
krompir1  32     2  
poraba goriva  1  22 2    
obdelava tal  11 22      
pridelek   12     2  
vzroki  1 1  2  1  
tla 1    2 1 1  
varstvo rastlin 1 3      1  
obnovljivi viri energije  1   22     
produktivnost     22      
osipalniki1  21        
vplivi    1  2  1  
fitofarmacevtska sredstva 1 11     1  
divjad  1 1  11    
storilnost  111   1    
okopalniki11 1  1      
Juglans regia       11 2  
hlevi    1   1 1  
kmetije    1 11     
nesreče    1  1  1  
pregledi 111         
sajenje  111        
Solanum tuberosum1   1     1  
koruza 11 1        
orehi   1   11    
kosilnice 11   1      
fizika tal   1  2      
žetveniki   2  1      
vozna hitrost      3      
ozimna pšenica   11 1      
tehnično stanje  1       2  
fizikalne lastnosti1  1      1  
ankete   1   1  1  
gomolji   11     1  
sušenje   1   1  1  
vetrnice  1    1     
vrtavkasta brana      2      
krma 1        1  
pršilniki          2  
vinogradništvo 1  1        
sušilnice       1  1  
izgube pridelka   1      1  
oreh          2  
energija vetra  1    1     
veter  1    1     
žetev   1      1  
prostoživeče živali  1     1    
silaža 11          
poškodbe  1     1    
kmetijsko strojništvo1       1    
kombajni  1   1      
drobilniki   1    1    
vrtilna frekvenca      1 1    
košnja 11          
zakonodaja 11          
koruzna silaža 1    1      
tehnične lastnosti  2          
poljščine   11        
vinogradi 1  1        
luščenje        1 1  
vinska trta   11        
travna silaža 1    1      
zeleni gomolji   11        
električna energija     11      
sončna energija    1  1     
govedo    1     1  
krave molznice        1 1  
plugi   1 1       
greben1         1  
lesna biomasa   1 1       
lesni sekanci     1    1  
sončne elektrarne    1  1     
pleveli   2         
morfološke lastnosti1         1  
govedoreja     1    1  
molzišče     1    1  
bioplin     11      
škoda      11     
odjemalniki silaže 1        1  
alternativni viri energije   1   1     
divji prašič      11     
Solanum tuberosum L.   1      1  
poljedelstvo      11     
obračalni plugi  11         
analiza delovanja         11