Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jernej Zupančič

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
geografske diplome7141336153610149138      
diplomska dela7141336153637311       
politična geografija7111234132448462 312  
Slovenija31042 52384343      
družbena geografija41222113341  2      1
demogeografija2751341326113      
narodne manjšine 54213 41 141      
migracije 131241155 3       
regionalna geografija133265 51          
zaključne seminarske naloge        776 4      
narodna sestava 21     13543      
Slovenci 42 3    3      1  
Evropa221 14  2          
krizna žarišča1 3 23 1           
Hrvaška22  2   111     1  
izseljenci 12 32     1       
sestava prebivalstva         2312      
državne meje1   1  11 112      
Azija  2 12   1 2       
mednarodne migracije  1  31  1      1  
magistrska dela 1         24      
Italija 4 1   1   1       
Avstrija 21  2  1  1       
Makedonija 11  1 1 2         
ekonomska geografija31      1  1       
bolonjska magistrska dela           24      
narodna identiteta 1   2   3         
regionalni razvoj 2 1    1  1       
Romi        1 1 3      
krizna območja          13      1
zgodovina       1 1 1  2    
Slovenci v Italiji 1     1   2  1    
obmejne regije1    2      1      
Afrika  1 111            
geografija religije        111 1      
islam 1             1  2
Kurdi           31      
verska sestava 3       1         
slovensko-hrvaška meja1    2        1    
slovensko-italijanska meja        1 111      
šolstvo 1   2     1       
turistična geografija11       1 1       
Evropska unija1 1  2             
Bela krajina     1      3      
Bosna in Hercegovina      1    1     1 
geografija naselij  1        11      
Izrael  1        1     1 
varstvo okolja1 1      1         
zdomci   11    1         
priseljenci     2      1      
narodno mešana območja       2  1        
dvojezično šolstvo 1   2             
Nemčija   11           1  
geopolitika     1   1      1  
Avstrijska Koroška 11  1             
Celje 11       1        
geografija         1    1 1  
Indija     1  1 1        
Mehika          11       
Afganistan    1             1
naravni viri1    1             
Ukrajina          1   1    
Furlanija-Julijska krajina 1         1       
Irak         1 1       
Vrhnika       1         1 
Kitajska     1     1       
mestne četrti  1       1        
vasi            2      
Iran           11      
Goriška          1 1      
Španija     1    1        
mesta  1       1        
Dolenjska   1        1      
Švica  1      1         
Srbi         1  1      
political geography           2       
vojna                 2 
čezmejno sodelovanje          11       
etnični konflikti  2                
Palestina  1              1 
Avstralija  1      1         
mednarodni odnosi 1       1         
Jugoslavija       1 1         
konflikt       1         1 
Rusija          1     1  
slovenski izseljenci     1          1  
energetski viri     1   1         
državljanska vojna              11   
krizno območje        1       1  
morfologija mest  1     1          
meja              11   
Postojna 1      1          
Prekmurje 1     1           
Kavkaz                1 1
Kosovo       1 1         
volitve        11         
obmejna območja            1 1    
industrializacija        1        1 
kolonializem    1   1          
suburbanizacija       1 1         
prometna geografija        11         
Singalci     1        1    
Tamilci     1        1    
Šrilanka     1        1    
religija               1  1
Pomurje  1     1