Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Robert Brus

Ključna beseda2004200520062007200820092010201120122013201420152016
morfometrijska analiza  1  1  2 211
popis 11 11   2  1
Slovenija     1 1211 1
poškodovanost 11111   2   
razširjenost11     12  11
ukrepi  1111   2   
drevnina  1 11   2   
Kras        1 111
drevesne vrste 11  1 1     
spolni dimorfizem       1   12
Ljubljana 1     1    1
kranjska kozja češnja       1   11
vprašalnik  1 1    1   
dendrologija       11   1
drevesa         1  1
listi     1  1    
divja češnja       1 1   
gozdovi       1   1 
listavci          11 
izračun stroškov izvedbe predvidenih ukrepov    1    1   
naravno pomlajevanje       1   1 
Prunus avium       1 1   
Rhamnus fallax Boiss.       1   1 
črni bor           11
določevalni ključi 1          1
poljski jesen 1   1       
urbano gozdarstvo 11          
invazivnost1    1       
pogozdovanje     1      1
gorski javor       1 1   
drevoredi 1       1