Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

 1. Anja Zrimšek: Vpliv lastnosti pomožnih snovi in procesnih parametrov na kritične atribute kakovosti tablet, pripravljenih s praškovno-brizgalno tehnologijo
 2. Katja Laneger: Obraba tablet kot funkcija njihove sestave, oblike in natezne trdnosti
 3. Tjaša Gošek: Vpliv zasnove in velikosti vrtinčnoslojne opreme na od velikosti delcev odvisen trend debeline obloge in profil sproščanja iz pelet s podaljšanim sproščanjem
 4. Stefan Lukić: Razvoj osmozno nadzorovanega sistema sproščanja v vodi lahko topnega nadomestka učinkovine
 5. Tjaša Kocjančič: Vrednotenje in napoved procesne učinkovitosti pilotnega oblagalnika tablet z vidika enakomernosti nanosa količine obloge
 6. Timotej Grabar: Razvoj delcev z učinkovino z metodo sušenja z razprševanjem za ex tempore pripravo kartuš, namenjenih tiskanju v dvorazsežnem prostoru
 7. Nastja Nahtigal: Vrednotenje korelacij med izbranimi cenilkami pretočnih lastnosti tabletne zmesi praškov in stabilnostjo procesa tabletiranja z vidika mase tablete
 8. Marko Pongrac: Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na lastnosti posušene emulzije, proizvedene s tehnologijo sušenja z razprševanjem
 9. Matej Makše: Študij Vrednotenje vpliva vgradnje makroporoznega silicijevega dioksida in nanokristalne celuloze na pretočne lastnosti in redispergiranje delcev posušenih emulzij, izdelanih s sušenjem z razprševanjem
 10. Zala Perger: Razvoj posušenih emulzij s simvastatinom, z uporabo tehnologije sušenja z razprševanjem
 11. Saša Hauko: Razvoj in vrednotenje redisperzibilnih posušenih emulzij s simvastatinom, izdelanih z metodo oblaganja pelet
 12. Mojca Novak: Uporaba spektrov vhodnih snovi, posnetih v srednjem in bližnjem infrardečem področju, za pridobitev informacij o končnem izdelku in proizvodnem procesu
 13. Martin Koprivnikar Krajnc: Vrednotenje ločevanja zmesi pelet pri strojnem kapsuliranju
 14. Aleš Turšič: Primernost slikovne analize kot medprocesne metode za nadzor debeline filmske obloge mini tablet
 15. Sandi Svetič: Primerjava robustnosti postopka filmskega oblaganja pelet brez in z medprocesnim vrednotenjem debeline obloge
 16. Jurij Kerin: Vpliv izbranih procesnih parametrov na enakomernost obloge in izkoristek procesa pri oblaganju tablet s tehnologijo perforiranega bobna