Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (8)

  1. Nejc Gorenc: Optimizacija pogojev in primerjava obarjanja natrijevega diklofenakata in dipiridamola iz njunih prenasičenih raztopin v prisotnosti polivinilpirolidona
  2. Janez Javornik: Proučevanje sproščanja dipiridamola iz tablet na pretočnem sistemu s posnemanjem pH vzdolž celotnega prebavnega trakta
  3. Janja Lozar: Vrednotenje interakcij med natrijevim lavrilsulfatom in hidroksipropilmetilcelulozo z določanjem motnosti ter njihov vpliv na sproščanje izbrane zdravilne učinkovine iz tablet
  4. Katja Maček: Ovrednotenje metode pretočne celice za spremljanje sproščanja težko topne učinkovine iz farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem
  5. Petra Prosen: Analiza nabrekanja in sproščanja iz ogrodnih tablet s hidroksipropil metilcelulozo v prisotnosti natrijevega lavrilsulfata in polisorbata 20
  6. Maruša Pečovnik: Sočasno spremljanje procesov obarjanja zdravilnih učinkovin iz prenasičenih raztopin z UV-VIS spektroskopijo in lasersko difrakcijo
  7. Anja Perko: Vrednotenje vpliva interakcij med natrijevim lavrilsulfatom in hidroksipropilmetilcelulozo na nabrekanje in sproščanje iz tablet
  8. Tjaša Štrancar: Vpliv nabrekanja tablet, topnosti učinkovine in prevodnosti medija z natrijevim lavrilsulfatom na sproščanje iz ogrodnih tablet s hidroksipropilmetilcelulozo