Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Benjamin Lipužič: Primerjava učinkovitosti, težavnosti dela in obremenitev z ropotom pri sečnji z akumulatorsko in bencinsko motorno žago
 2. Nejc Koren: Analiza poklicnih nezgod pri gozdarskih opravilih v obdobju 2009 — 2018 v Sloveniji
 3. Luka Pajek: Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve
 4. Urban Žitko: Težavnost dela upravljalca stroja Highlander
 5. Jurij Rebec: Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in ergonomsko primernost proizvodnje polen (skupna magistrska naloga, Miha Bergauer)
 6. Miha Bergauer: Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in ergonomsko primernost proizvodnje polen - (skupna magistrska naloga, Jurij Rebec)

Diplomska dela (11)

 1. Rok Petrovčič: Strojno določanje delovnih operacij pri sečnji z motorno žago s pomočjo ropota.
 2. Tomaž Puc: Učinkovitost in težavnost priprave lesa za oglarsko kopo iz sečnih ostankov.
 3. Žan Brkopec: Vpliv strojnega brušenja verige motorne žage na učinkovitost prežagovanja lesa in tresenje rok
 4. Matevž Jeršin: Težavnost dela in obremenitev arborista obžagovalca z ropotom pri delu z bencinsko in baterijsko verižno žago
 5. Jure Jereb: Nosilnost zmrznjenih tal in snežne odeje pri gozdni proizvodnji
 6. Benjamin Lipužič: Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN)
 7. Emil Levičnik: Poškodovanost tal po strojni sečnji in spravilu lesa v oddelku GGE Vrbovec
 8. Primož Zore: Presoja hitrih metod za določanje mehanskih lastnosti tal
 9. Nejc Koren: Primerjava obremenitve sekača s tresenjem pri sečnji živih in suhih smrekovih dreves
 10. Janja Kumprej: Primerjava telesnih drž pri tradicionalni in mehanizirani pripravi drv z opazovalno metodo OWAS.
 11. Luka Kocjančič: Izbira sekaške sekire glede na jakost tresenja in obremenitve ledvenega dela