Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Miha Bergauer: Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in ergonomsko primernost proizvodnje polen - (skupna magistrska naloga, Jurij Rebec)
 2. Jurij Rebec: Vpliv mehaniziranosti na proizvodne stroške in ergonomsko primernost proizvodnje polen (skupna magistrska naloga, Miha Bergauer)
 3. Urban Žitko: Težavnost dela upravljalca stroja Highlander
 4. Luka Pajek: Vpliv uporabe gozdarske osebne varovalne opreme na psihofizične obremenitve
 5. Nejc Koren: Analiza poklicnih nezgod pri gozdarskih opravilih v obdobju 2009 — 2018 v Sloveniji
 6. Benjamin Lipužič: Primerjava učinkovitosti, težavnosti dela in obremenitev z ropotom pri sečnji z akumulatorsko in bencinsko motorno žago

Diplomska dela (15)

 1. Tomaž Puc: Učinkovitost in težavnost priprave lesa za oglarsko kopo iz sečnih ostankov.
 2. Žan Brkopec: Vpliv strojnega brušenja verige motorne žage na učinkovitost prežagovanja lesa in tresenje rok
 3. Rok Petrovčič: Strojno določanje delovnih operacij pri sečnji z motorno žago s pomočjo ropota.
 4. Luka Kocjančič: Izbira sekaške sekire glede na jakost tresenja in obremenitve ledvenega dela
 5. Janja Kumprej: Primerjava telesnih drž pri tradicionalni in mehanizirani pripravi drv z opazovalno metodo OWAS.
 6. Nejc Koren: Primerjava obremenitve sekača s tresenjem pri sečnji živih in suhih smrekovih dreves
 7. Primož Zore: Presoja hitrih metod za določanje mehanskih lastnosti tal
 8. Emil Levičnik: Poškodovanost tal po strojni sečnji in spravilu lesa v oddelku GGE Vrbovec
 9. Benjamin Lipužič: Nezgode v gozdarstvu v informacijskem sistemu za poročanje o intervencijah in nesrečah (SPIN)
 10. Jure Jereb: Nosilnost zmrznjenih tal in snežne odeje pri gozdni proizvodnji
 11. Matevž Jeršin: Težavnost dela in obremenitev arborista obžagovalca z ropotom pri delu z bencinsko in baterijsko verižno žago
 12. Simon Rigler: Vpliv uporabe dvigala na učinkovitost in težavnost dela pri spravilu lesa z adaptiranim gozdarskim traktorjem Kotschenreuther K 115
 13. Gašper Lever: Smotrnost izvoza sečnih ostankov z zgibnim polprikoličarjem Ponsse Elk
 14. Domen Frece: Vpliv temperature v kopi na kakovost oglja
 15. Maja Sodja: Težavnost dela in izpostavljenost delavca ropotu in tresenju pri delu s sekalnikom Albach Diamant 2000