Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (3)

 1. Petra Trobina: Genetsko ozadje agresivnega vedenja psov
 2. Tajda Klobučar: Characterization of genomic imprinting defects during mouse iPSC generation
 3. Anja Trupej: Dinamika porazdelitve pre-rRNA v jedrcu med celičnim ciklom v embrionalnih matičnih celicah.

Bsc theses (28)

 1. Nina Lukančič: Uporaba tehnologije Crispr/Cas za modeliranje nevrodegenerativnih bolezni
 2. Monika Belak: Imunomodulatorne lastnosti mezenhimskih matičnih celic in njihova potencialna uporaba v medicini
 3. Emanuela Žnidaršič: Matične celice zobne pulpe in možnosti njihove uporabe
 4. David Krisper: Zamenjava posameznih nukleotidov z uporabo tehnologije CRISPR/Cas
 5. ANA POTOČNIK: Uporaba sistemov CRISPR/dCas9 za uravnavanje izražanja gena TLR10 v pljučni epitelijski celični liniji A549
 6. Maja Škof: Primerjava strategij za oceno učinkovitosti sgRNA na primeru TLR10.
 7. Laura Rak: Možnosti zdravljenja hemoglobinopatij z uporabo Crispr/Cas9
 8. Teja Nusdorfer: Zdravljenje akutne mieloične levkemije s krvotvornimi matičnimi celicami
 9. Sergeja Šetina: Celične linije s preurejenim genomom kot model za preučevanje bolezni
 10. Tinkara Kreft: Uporaba tehnik preurejanja genoma za razvoj učinkovitejših celičnih terapij CAR-T
 11. Martin Bole: Regulacija pluripotentnosti v matičnih celicah.
 12. Lucija Remic: Vloga variacij v genih za barvo in vzorec kožuha
 13. Karolina Smrkolj: Primerjava različnih stanj pluripotentnosti v celičnih kulturah matičnih celic
 14. Ana Zupančič: Celična terapija za regeneracijo srca po srčni kapi
 15. Gregor Spruk: Napoved nespecifičnih učinkov pri uporabi tehnologije CRISPR/Cas9
 16. Anja Trupej: Živalski modeli in možnosti zdravljenja nevrodegenerativnih bolezni
 17. Pina Osovnikar: Metode reprogramiranja somatskih celic
 18. Angela Doneva: Možnosti reprogramiranja in transdiferenciacije celic z uporabo aktivatorjev CRISPR.
 19. Urša Grohar: Možnosti uporabe mezenhimskih matičnih celic pri zdravljenju COVID-19
 20. Monika Gregorič Tasić: Potencial tehnologije CRISPR za zdravljenje genetskih bolezni
 21. Žiga Oven: Optimizacija pogojev gojenja matičnih celic.
 22. Neža Leskovar: Onesposobitev TLR10 v celicah A549 z uporabo tehnologije CRISPR/Cas9
 23. Tea Dular: Vpliv imunostimulacije primarne celične kulture epitelnih celic mlečne žleze goveda na izražanje provnetnih citokinov
 24. Eva Vrščaj: Vpliv aktivacije imunskega sistema (transflamacije) na učinkovitost celičnega reprogramiranja
 25. Franci Kastelic: Vloga TLR10 v imunskem odzivu pri različnih vrstah sesalcev
 26. Jure Grenc: Regeneracija tkiv z uporabo direktnega reprogramiranja celic
 27. Eva Ratajc: Primerjava nukleotidnih zaporedij promotorjev TLR10 pri različnih vrstah sesalcev
 28. Franc Štirn: Izražanje genov za mlečne proteine in vitro