Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Ana Javh: Delitev solastne nepremičnine

Magistrska dela (28)

 1. Špela Markočič Skalamera: Brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih
 2. Hana Palčič Vilfan: Teoriji ustanovitve in dejanskega sedeža v luči čezmejnega prenosa statutarnega in dejanskega sedeža družbe v pravu EU
 3. Juš Bočko Kuhar: Prodaja nepremičnin v izvršilnem postopku
 4. Ana Clemente: Dokaz z izvedencem v postopkih za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, preživljanju otroka in otrokovih stikih
 5. Urša Brinovec: Norme neposredne uporabe v mednarodnem zasebnem pravu
 6. Larisa Sotošek: Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku
 7. Maša Gerdin: Zavarovanje za pravdne stroške
 8. Neža Strmole: Razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe
 9. Anja Lovka: Uporaba Uredbe Bruselj IIa v slovenski sodni praksi
 10. Saša Jug: Pravice industrijske lastnine v mednarodnem zasebnem pravu
 11. Maja Bucik: Dokaz z izvedencem
 12. Ana Auer: Tehnike mediacije glede na različnost spora.
 13. Iana Skorjanc: vročanje v pravdnem postopku - primerjalnopravni pogled
 14. Nina Turk: Premoženjskopravne posledice sklenitve zakonske zveze in registrirane partnerske skupnosti v mednarodnem zasebnem pravu
 15. Anja Škof: Ustavna procesna jamstva v arbitražnih postopkih
 16. Tajda Venko: Ugovor tretjega v civilnem izvršilnem postopku
 17. Nataša Levstek: Stroški postopka - primerjalnopravni pogled
 18. Anja Drečnik: Neomejenost upnika pri izbiri sredstev izvršbe in primer Vaskrsić proti Sloveniji
 19. Jure Mirtič: Izvršba na delež družbenika : (magistrsko diplomsko delo)
 20. Nina Čeferin: Izčrpanje domačih pravnih sredstev in šestmesečni rok kot merili dopustnosti pritožbe na ESČP
 21. Tea Čebulj: PRIZNANJE IN IZVRŠITEV ODLOČB PO UREDBI BRUSELJ I BIS - SODNA PRAKSA SEU 2010 - 2016
 22. Kaja Grča: Pomen Haaških konvencij v slovenskem mednarodnem zasebnem pravu
 23. Nejc Širec: Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje
 24. Pika Pia Šekoranja: Nadomestno materinstvo v mednarodnem zasebnem pravu
 25. Sara Mauser: Uporaba mediacije pri mednarodni ugrabitvi otrok
 26. Vesna Rome: Kvalifikacija v mednarodnem zasebnem pravu
 27. Polona Kveder: Spor majhne vrednosti
 28. ANDRAŽ JANEŽIČ: Pritožbeni razlogi v pravdnem postopku