Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Urška Drešček: Konceptualni model za zagotavljanje kakovosti 3D-modelov stavb na temelju fotogrametričnega oblaka točk

MSc theses (7)

 1. Žan Gregorc: 3D modeliranje kapele samostana Jurklošter iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
 2. Aleksandar Šašić Kežul: Primerjava klasičnega in popolnega ortofota z vidika kakovosti in ekonomičnosti izdelave
 3. Klemen Lovenjak: Uporabnost fotogrametričnega enoslikovnega postopka na primeru zajema podatkov o cestah
 4. Klemen Oset: Kartiranje prometnih nesreč iz fotografij z daljinsko vodenega zrakoplova
 5. Žiga Roškar: Analiza prostorninskih in ravninskih tarč za združevanje aero in terestričnih oblakov točk
 6. Alen Mangafić: Uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka
 7. Aleksander Šašo: Pregled in ocena metod zajema geometričnih podatkov zunanjosti stavb za program epiqr® in 3D prikaz

Bsc theses (6)

 1. Nejc Novak: Analiza točnosti fotogrametričnih izdelkov iz fotografij z daljinsko vodenega letalnika
 2. Filip Viler: Vpliv ločljivosti fotografij z letalnika na položajno točnost oblaka točk in ortofota
 3. Anže Gracar: Vpliv pomičnega zaklopa na geometrično distorzijo fotografije
 4. Patricija Barbo: Uporaba interaktivne metode fotogrametrične orientacije posnetkov na primeru Ledenika pod Skuto
 5. Matevž Ledinek: Načrtovanje fotogrametričnega snemanja z daljinsko vodenim zrakoplovnim sistemom
 6. Simon Čuk: Analiza višinskih odstopanj pri bližnjeslikovnem aerofotografiranju in aerolaserskem skeniranju ter terestrični metodi izmere