Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Grega Zrim: Uvedba aerogelne izolacijske odeje Spaceloft v ovoj zračno podprtih konstrukcij

Magistrska dela (3)

 1. Aljoša Umek: Vrednotenje okoljskega vpliva enodružinske stavbe
 2. Aljaž Petrič: Celostna energijska sanacija stavbe Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
 3. Nika Šubic: Izboljšanje akustične klime prostorov v vzgojno varstvenih ustanovah z upoštevanjem psihofizičnega odziva uporabnikov

Diplomska dela (12)

 1. Matjaž Kravanja: Celovita prenova večstanovanjske stavbe v Tolminu
 2. Polona Jeretina: Obnova toplotnega ovoja enostanovanjske hiše na Izlakah
 3. Sanes Mehić: Načrtovanje sodobnih konstrukcijskih sklopov iz pretežno naravnih materialov v pogledu prehoda toplote in vlage
 4. Filip Gruden: Analize izračunanih energetskih izkaznic različnih stavb
 5. Jure Mlinar: Energijska analiza občinske stavbe kulturno zaščitene dediščine v Cerknici
 6. Maša Rebernik: Okoljsko vrednotenje ravnih in poševnih streh
 7. Marko Justin: Analiza prehoda toplote skozi konstrukcijske sklope na primeru vakuumsko izolacijskih panelov
 8. Gregor Zadnikar: Celovita prenova enodružinske hiše, zgrajene in dograjene v treh različnih obdobjih
 9. Dejan Savanović: Preverba že izračunane energetske izkaznice večstanovanjske stavbe s predlogi izboljšanja izolativnosti stavbnega ovoja
 10. Nejc Podjed: Energetska obnova kulturno zaščitene stavbe na Spodnjem Brniku
 11. Domen Štihec: Analiza energetskih izkaznic pred in po prenovi eno in večstanovanjskih stavb v Pomurski regiji
 12. Jure Stamač: Obnova toplotnega stavbnega ovoja večstanovanjske stavbe z vrednotenjem ekonomske upravičenosti