Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Matija Veber: Sposobnost dermalnih fibroblastov za diferenciacijo v fenotip, podoben žilnim gladkomišičnim celicam
 2. Urška Potočar: Preučevanje vpliva izbranih parametrov, značilnih za jedro medvretenčne ploščice, na fenotip celičnih virov s hondrogenim potencialom

Diplomska dela (12)

 1. Vid Borko: Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic
 2. Kristina Marton: Differentiation of the haematopoietic stem cells from umbilical cord blood into megakaryocytes with thrombopoietin in vitro
 3. Irina Nemet: Opredelitev lastnosti mezenhimskih matičnih celic in njihovega vpliva na izolacijo celic CD133+ iz primarne kulture glioblastoma
 4. Barbara Jerič Kokelj: Vsebnost cisteinskih proteaz kot pokazatelj invazivnosti v humanih mezenhimskih matičnih celicah v primerjavi z glioblastomskimi celičnimi linijami U87-MG, U373 in U251
 5. Ana Koren: Karakterizacija predniških celic, pridobljenih iz humanih embrionalnih matičnih celic
 6. Tina Šutar: Primerjava tumorskih matičnih celic gliomov z normalnimi nevroepiteljiskimi [!] matičnimi celicami na ravni informacijske RNA (mRNA)
 7. Urška Potočar: Vpliv zamrzovanja na sposobnost proliferacije in diferenciacije matičnih celic iz maščobnega tkiva
 8. Urška Verbovšek: Uporaba matičnih celic iz maščobnega tkiva kot hranilne plasti za gojenje embrionalnih matičnih celic
 9. Petra Konečnik: Določanje izražanja označevalcev embrionalnih matičnih celic v periferni krvi človeka z metodo PCR v realnem času
 10. Klemen Zupančič: Vpliv gojenja v tridimenzionalnem okolju na rast in diferenciacijo humanih matičnih celic
 11. Katja Knez: Vpliv morfologije spermijev na izid postopka neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI) v programu zunajtelesne oploditve
 12. Mojca Jež: Identifikacija celic z embrionalnimi lastnostmi v kostnem mozgu odraslega človeka

Druga dela (4)

 1. Klemen Zupančič, Andrej Blejec, Ana Herman, Matija Veber, Urška Verbovšek, Marjan Koršič, Miomir Knežević, Primož Rožman, Tamara Lah Turnšek, Kristina Gruden, Helena Motaln: Identification of plasma biomarker candidates in glioblastoma using an antibody-array-based proteomic approach
 2. Kristina Gruden, Matjaž Hren, Ana Herman, Andrej Blejec, Tanja Albrecht, Joachim Selbig, Chris Bauer, Jochannes Schuchardt, Michal Or-Guil, Klemen Zupančič, Urban Švajger, Borut Štabuc, Alojz Ihan, Andreja Nataša Kopitar, Maja Ravnikar, Miomir Knežević, Primož Rožman, Matjaž Jeras: A "crossomics" study analysing variability of different components in peripheral blood of health caucasoid individuals
 3. Aleš Štrancar, Miomir Knežević: Samo učinkovito znanje zagotavlja konkurenčnost
 4. Aleš Štrancar, Miomir Knežević: Skrajni čas je, da začnemo razlikovati med dobro in slabo znanostjo