Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Andrej Ovca: Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige

Magistrska dela (16)

 1. Lucija Pirc: Ugotavljanje varne priprave živil v domači kuhinji
 2. Blaž Confidenti: Viški in zavržki hrane pri prehranski oskrbi bolnikov v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 3. Vanja Prevolšek: Izpolnjevanje higiensko-tehničnih zahtev ponudnikov hrane v premičnih in/ali začasnih obratih
 4. Natalija Rozman: Spodbujanje higienskega vedenja pri strokovnih delavkah v oddelkih in otrocih v izbranih vrtcih
 5. Tea Lužar: Analiza ovir pri zagotavljanju varnosti živil med zaposlenimi pri delu z živili
 6. Nataša Stojnić: Higiensko-tehnična ocena delovnega procesa v gostinskih objektih
 7. Andrej Povše: Analiza higienskega stanja in znanja zaposlenih v kuhinjah osnovnih šol v jugovzhodni Sloveniji med 2006 in 2016
 8. Sara Bobnar: Kultura zagotavljanja varnosti živil v gostinskih obratih v Sloveniji
 9. Barbara Kastelic: Aerosolno razkuževanje kot nadgradnja končnega čiščenja bolniških sob po odpustu pacienta, nosilca večkratno odpornih mikroorganizmov
 10. Petra Kralj Sajovic: Preverjanje učinkovitosti izbranega načina usposabljanja o higieni živil za zaposlene pri delu z živili, ki so namenjena takojšnjemu zaužitju
 11. Irena Sušelj Šajn: Znanje in odnos predšolskih in osnovnošolskih otrok do upravljanja z viri pitne vode
 12. Tanja Vidic: Pilotna raziskava o nastajanju odpadne hrane in ravnanju z njo v slovenskih gospodinjstvih z uporabo metode vodenja kuhinjskega dnevnika
 13. Nika Lovrač: Protimikrobno delovanje kisov in ocetne kisline
 14. Martin Slanc: Validacija roka uporabe pečenih pekovskih artiklov
 15. Tina Strnad: Nadzor in analiza kršitev sistema HACCP
 16. Brigita Kalčič: Ocena stanja vodooskrbe v občini Mirna

Diplomska dela (2)

 1. Viktorija Pockova Postolova: Primerjava standardov za higieno rok v izbranih slovenskih bolnišnicah
 2. Tjaša Mlakar: Pomen zagotavljanja kakovosti v zdravstveni negi in orodja spodbujanja želene higiene rok v domu starejših občanov