Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Domen Kos: Politični menedžment lokalnih volilnih kampanj
 2. Alem Maksuti: Raznolikost volilnih kampanj v Sloveniji

Magistrska dela (14)

 1. Iva Kravanja: Vpliv epidemije covid-19 na uporabo družbenih omrežij v slovenskih občinah
 2. Božidar Grigić: Motivacija akademskega osebja za mobilnost: Primer programa Erasmus+
 3. Mitja Urbanc: Vpliv Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju na zagovorništvo mladih
 4. Klemen Balanč: Analiza retoričnih strategij Donalda Trumpa na televizijskih soočenjih za republikansko nominacijo
 5. Iris Žučko: Vpliv političnih strank na zastopanost žensk v občinskih svetih slovenskih občin
 6. Domen Mikša: Lobiranje interesnih skupin na področju izobraževanja
 7. Petra Arčan: Vloga in pomen formalno in neformalno pridobljenih znanj, izkušenj in kompetenc diplomantov za uspešen prehod na trg dela
 8. Manca Drobne: Implementacija politike do prepovedanih drog v Sloveniji
 9. Miha Zimšek: Neusklajenost formalnih in realiziranih kurikulov državljanske vzgoje v Sloveniji
 10. Janez Hrovat: Državljanska morala Slovencev
 11. Gregor Glavač: Analiza protistrankarskega sentimenta v Sloveniji
 12. Sašo Topler: Politična participacija mladih kot odraz politično-ekonomskega stanja države
 13. Jerneja Stanišič: Vpliv multikulturnega tipa državljanstva na sobivanje med migrantskimi delavci in lokalnim prebivalstvom
 14. Aleš Bernik: Gledanost predvolilnih soočenj na slovenskih televizijah kot kriterij za ugotavljanje drugorazrednosti volitev

Diplomska dela (22)

 1. Maja Drobne: Analiza solidarnosti Evropske unije skozi primer Evropske solidarnostne enote
 2. Anže Dornig: Vpliv strategije in grafične podobe volilnih plakatov na izid lokalnih volitev
 3. Borut Cink: Mladinska politika v Sloveniji
 4. Vesna Škrbec: Vpliv zakonskih spolnih kvot na zastopanost žensk v lokalni politiki
 5. Polona Polak: Mehanizmi participacije žensk v politiki
 6. Simon Skubin: Analiza vpliva družbene neenakosti na različno zastopanost spolov v občinskih svetih
 7. Samir Vučkić: Dileme institucionalizacije novih strank v Sloveniji
 8. Lenart Hudoklin: Aktivno državljanstvo mladih
 9. Ana Drašček: Etičnost medskupin v Evropskem parlamentu
 10. Andrej Murovec: Vsebine volilne kampanje v volilnih plakatih
 11. Petra Arnold: Vpliv gospodarske krize na iregularne migracije v Evropski uniji
 12. Denis Maraž: Vrednotna kakovost v kooperativah
 13. Nina Stankovič: Analiza volilne kampanje na volitvah za predsednika republike
 14. Martin Kolenc: Državljanstvo kot mehanizem izključevanja
 15. Sanel Ramović: Demokratična kakovost osnovanih javnopolitičnih omrežij na primeru umeščanja cestne infrastrukture v prostor
 16. Adis Velić: Uravnotežena zastopanost spolov v politiki
 17. Jernej Razboršek: Lasswellova politična psihologija in policy znanost
 18. Tina Planinšek: Vpliv politične korupcije na legitimnost političnega sistema Republike Slovenije
 19. Jana Antolič: Strankarska disciplina političnih strank v Sloveniji
 20. Primož Zupan: Komentar h kritikam (demokratične) odgovornosti javnopolitičnih odločevalcev v komitologiji EU
 21. Tanja Pavić: Vloga slovenskih nevladnih organizacij med predsedovanjem Slovenije Svetu EU
 22. Tomaž Deželan: Usklajenost strankarskih skupin v Evropskem parlamentu

Druga dela (18)

 1. Mladina 2020
 2. Tomaž Deželan, Alenka Krašovec: Institucionalne in osebnostne določnice demokratične deliberacije
 3. Tatjana Rakar, Tomaž Deželan: Opolnomočenje civilnodružbenih organizacij v Sloveniji
 4. Tomaž Deželan, Samo Pavlin: The challenges of employability and citizenship in education
 5. Tomaž Deželan: T. H. Marshall in raziskovanje državljanstva-kot-pravic
 6. Tomaž Deželan, Maja Sever: The higher education citizenship curriculum
 7. Samo Pavlin, Tomaž Deželan, Ulrich Teichler: Hybrid roles, converging knowledge needs for graduates' careers?
 8. Tomaž Deželan: 2012 presidential elections in Slovenia
 9. Tomaž Deželan, Alem Maksuti: Slovenian election posters as a medium of political communication
 10. Tomaž Deželan: The early national elections in Slovenia, 2011
 11. Danica Fink-Hafner, Tomaž Deželan: The political scientist
 12. Alenka Krašovec, Tomaž Deželan: The equal presence of women in politics from a party programme perspective
 13. Tomaž Deželan: The Janus face of Slovenian citizenship
 14. Pogovor o knjigi "Državljanstvo brez meja"
 15. Simona Kukovič: Local self-government in Slovenia: organisational aspects
 16. Zinka Kolarič, Tatjana Rakar, Tomaž Deželan: Introduction to the thematic section
 17. Tomaž Deželan, Maja Sever, Aleks Jakulin: Analiza kohezijskih vzorcev Državnega zbora Republike Slovenije v obdobju od leta 1994 do leta 2008
 18. Tomaž Deželan: Slovenian regulatory dilemmas in the illicit drugs policy field