Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jure Tuta: Indoor Localization Method Based on WiFi Signals and Building Layout Model

Magistrska dela (6)

 1. Luka Šarc: Prožna oblačna arhitektura aplikacij z uporabo prekinjevalcev toka
 2. IGOR DIMITROVSKI: Uvedba novih informacijskih tehnologij v obstoječem bančnem informacijskem sistemu na primeru sistema za pasivne bančne storitve
 3. Marko Škrjanec: Zasnova visoko skalabilne arhitekture za razvoj lokacijsko odvisnih vmesnikov API v oblaku
 4. Jan Meznarič: Razširitev BPMN za potrebe integracije naprav interneta stvari s procesnimi aplikacijami
 5. JERNEJ HARTMAN: Razvoj sistema za podporo storitve v oblaku
 6. JOŽICA STENŠAK: Model nadzora nad upravljanjem s poslovnimi procesi

Diplomska dela (16)

 1. Uroš Hercog: Internet vrednosti: implementacija konektorja za protokol Interledger
 2. Jernej Černelč: Integracija odkrivanja storitev v sisteme upravljanja API-jev
 3. ALJAŽ KOŽELJ: Razvoj decentraliziranih aplikacij na platformi Ethereum
 4. Martin Čebular: Razvoj mikrostoritev v programskem jeziku Go
 5. Domen Kajdič: Spletne storitve z GraphQL
 6. PRIMOŽ HROVAT: Mikrostoritve v decentraliziranem okolju
 7. Delfina Bariša: Razvoj sodobnih aplikacij z uporabo Jave Enterprise Edition in aplikacijskega strežnika WebSphere
 8. Aljaž Blažej: Optimizacija skaliranja mikrostoritev v okolju Kubernetes na podlagi zbiranja metrik
 9. Matija Kljun: Integracija pretočnih dogodkov in mikrostoritev z uporabo Apache Kafka
 10. Urban Malc: Zasnova in razvoj rešitve za dinamično odkrivanje mikrostoritev v oblačnih arhitekturah
 11. Domen Balantič: Storitve REST in APIji s tehnologijo verige blokov
 12. JOŠT ROVTAR: Implementacija poslovnih pravil z uporabo sistema za upravljanje s poslovnimi pravili
 13. DEJAN BENEDIK: Analiza in uporaba vsebnikov Docker v arhitekturi mikrostoritev
 14. Urban Marovt: Zasnova skalabilnega in visoko dostopnega prehoda za upravljanje programskih vmesnikov
 15. NAUM GJORGJESKI: Kompleksna obdelava dogodkov za integracijo naprav v Internetu stvari
 16. Rok Fortuna: Sistem za avtomatizirano trgovanje z uporabo strojnega učenja, rudarjenja podatkovnih tokov in tehnične analize trgovanja