Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Marjetka Rangus: Parlamentarizem v državah realnega socializma

Magistrska dela (6)

 1. Špela Verbič: Do zavzetosti zaposlenih z družbeno odgovornostjo in internim komuniciranjem
 2. Leila Turk: Humanitarne intervencije po drugi svetovni vojni
 3. Violeta Suhadolnik: Poravnava vojnih krivic civilnim žrtvam vojnega nasilja 2. svetovne vojne v Sloveniji
 4. Špela Verbič: Politična ideologija v učbenikih zgodovine v socializmu in postsocializmu
 5. Andrej Bizjak: New Deal
 6. Katja Kirbiš: Stili političnega vodenja nekaterih ameriških prdsednikov 20. stoletja

Diplomska dela (35)

 1. Nadja Prosen: Eksistenčna dilema krščanske demokracije na slovenskih političnih tleh
 2. Luka Perš: Prispevek kulturnega in civilnodružbenega segmenta k uvedbi demokracije in neodvisnosti Slovenije
 3. Gašper Venc: Ideološka razdelitev Slovencev med II. svetovno vojno
 4. Davor Hafnar: Odnos do naroda in nacionalnega pri slovenski levici
 5. Boštjan Horvat: Vpliv vinarstva v slovenskem gospodarstvu v samostojni Sloveniji
 6. Niko Miholič: Slovenci v Radgonskem kotu
 7. Samo Krivic: Kardeljev zakon o Združenem delu - delovanje finančnega sektorja v SFRJ - utopija ali vizija
 8. Kaja Draksler: Vloga Demosa pri osamosvojitvi Slovenije
 9. Miha Jaševec: Gaj Julij Cezar - ideal vojaškega poveljnika?
 10. Urška Železnik: Oblikovanje nove politične kulture v Sloveniji in na Hrvaškem po njuni osamosvojitvi do leta 2000
 11. Andrej Pergarec: Komunikacijski aspekti trženja vin v Sloveniji do leta 1990
 12. Aleš Ačkovič: Letalska vojna na vzhodni fronti od začetka do padca Stalingrada
 13. Anja Moric: Usoda Kočevskih Nemcev
 14. Klaudija Janželj: Uspešen primer dekolonizacije
 15. Aleksandar Bogdanović: Koncept slovenske politične desnice med 1929-1941 ter 1990-2000
 16. Nina Žgur: Reakcija cerkve na družbene spremembe
 17. Florijan Skubic: Tragedija srednje Evrope
 18. Marjetka Rangus: Razvoj slovenskega parlamenta v predzadnji legislaturi 2000-2004
 19. Irena Bizjak: Izvajanje Zakona o denacionalizaciji na Upravni enoti Tržič
 20. Monika Grkman: Politični preobrat Josepha Rotha v dopisniških reportažah in feljtonih za časnik Frankfurter Zeitung med obema svetovnima vojnama
 21. Robert Čop: ORJUNA-prototip politične organizacije
 22. Nuška Drašček: Slovenska zahodna meja po drugi svetovni vojni
 23. Samuel Kranjc: Taktika in strategija v izbranih Napoleonovih bitkah
 24. Aleksandra Premk: Izraelska vojaška navzočnost v Libanonu
 25. Mojca Uljan: Prehod Slovencev iz Avstro-Ogrske monarhije v Kraljevino SHS
 26. Marjana Simčič: Vloga italijanske diplomacije pri vključevanju Slovenije v Evropsko unijo
 27. Uroš Marjetič: Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko 1942-45
 28. Jana Krebelj: Slovenci in abesinska vojna
 29. Matija Stergar: Izguba Trsta, kot jo vidimo danes
 30. Ivan Mauko Jug: Samuraj
 31. Urška Lah: Odnosi med Nemčijo in ZDA v letih 1945-1955
 32. Polona Magajna: Pogled ameriškega liberalnega zgodovinarja na Bernsteinov revizionizem
 33. Gorazd Šolar: Cionizem med ideološkim projektom in politično stvarnostjo 1894-2000
 34. Ernesta Mlakar: Volilni sistemi na Slovenskem
 35. Janez Nedog: Judovske družbeno-politične in vojaške organizacije in njihov pomen na nastanek države Izrael

Druga dela (4)

 1. Janko Prunk: Škof Jeglič - politik
 2. Janko Prunk: Die rationalistische Zivilisation
 3. Prerazporeditev političnega prostora
 4. Janko Prunk: Slovenski nacionalni interes iz zgodovinske retrospektive