Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Maja Piljić: Znamka dobrega delodajalca
 2. Staša Jager: Vpliv organizacijske kulture, vodenja, motivacije in odprte komunikacije na inovativno vedenje in inovativnost
 3. Mateja Toman: Dejavniki zaposljivosti invalidov na odprtem trgu dela
 4. Irena Vipavc Brvar: Vloga uporabnikov pri oblikovanju kakovosti storitev arhivov podatkov

Diplomska dela (16)

 1. Mojca Kobe: Zgodovina odprtega dostopa
 2. Sabina Tavčar: Vidik objavljanja znanstvenih in strokovnih monografij v odprtem dostopu
 3. Nina Janežič: Predstavitev e-knjig in njih deležnikov
 4. Monika Čurin: Etični vidiki problemov arhiviranja kvalitativnih podatkov
 5. Albert Žunič: Sociološki pogled na srečo in življenjsko zadovoljstvo
 6. Tina Trup: Razlike med spoloma v doživljanju stresa
 7. Boris Praznik: Ocenjevanje kakovosti javnomnenjskih anket
 8. Nadja Bezenšek: Organizacijska klima v podjetju Isokon, d.o.o.
 9. Brigita Bočkaj: Družbeni razred in strah pred kriminaliteto
 10. Petra Cimerman: Kako in zakaj narediti svoj repozitorij
 11. Helena Lagoja: Arhiviranje digitalnih fotografij
 12. Maruša Vode: Informacijska pismenost
 13. Katja Žižek: Podatkovna pismenost
 14. Miloš Makivić: Dolgodobno elektronsko arhiviranje
 15. Sanja Lužar: Sekundarna analiza dejavnikov strahu pred kriminaliteto v slovenskem prostoru
 16. Katja Prevodnik: Merjenje socialnega kapitala

Druga dela (21)

 1. Janez Štebe, Tina Vovk: Gender inequality on display in the flexibilisation of employment during the Covid-19 crisis in Slovenia
 2. Dana Mesner-Andolšek, Janez Štebe: Učinki poslovnih strategij v kontekstu globalizacije
 3. Janez Štebe: Support for democracy and meanings of democracy
 4. Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar, Irena Vipavc Brvar: Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji
 5. Janez Štebe: Zakaj Slovenci potrebujemo svoj arhiv družboslovnih podatkov?
 6. Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar: Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP)
 7. Janez Štebe: Reinventing the popular meaning of democracy in the times of crisis in European periphery
 8. Arhiv družboslovnih podatkov
 9. Dana Mesner-Andolšek, Janez Štebe: Knowledge management and human resource management in organizations: a comparative view
 10. Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar: Arhiv družboslovnih podatkov je za znanstveno odličnost
 11. Irena Vipavc Brvar, Janez Štebe: Spremljanje uporabnikov
 12. Janez Štebe, Sonja Bezjak, Sanja Lužar: Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji
 13. Dana Mesner-Andolšek, Janez Štebe: Čustvena in kontinuirana pripadnost zaposlenih
 14. Janez Štebe: Metoda sociologije
 15. Janez Štebe: Načrtovanje in izdelava seminarskih/diplomskih nalog s podporo družboslovnih arhivov podatkov
 16. Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar: Basics of producing DDI compliant codebooks. EDAN training seminar
 17. Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar: Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje
 18. Janez Štebe: Napredne tehnike regresijske analize z uporabo podatkov CSES
 19. Janez Štebe, Dana Mesner-Andolšek: Upravljanje znanja, delavski sindikati in skupna posvetovalna telesa v primerjalni analizi
 20. Janez Štebe: Zadovoljstvo z demokracijo v Sloveniji. Deset let kasneje
 21. Janez Štebe: Izkoriščanje zapuščine slovenske empirične sociologije za današnje namene v okviru sekundarne analize