Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (3)

 1. Valerio Piasentier: Zadnja desetletja Oglejskega patriarhata in beneška osvojitev Furlanije: Furlanska zgodovina med letoma 1381-1420
 2. Boštjan Potočnik: Razvoj in primerjava dubrovniške in piranske zadolžnice v srednjem veku
 3. Rok Kastelic: Orientalizem v učnih načrtih za zgodovino in geografijo

Bsc theses (16)

 1. Katja Pinterič: Vloga žen vladarjev Osmanskega cesarstva v 15. stoletju
 2. Mitja Ivanič: Tuji najemniki v vzhodnorimski vojski za časa komnenskih cesarjev (1071-1204)
 3. Matej Tušar: Kupoprodajne pogodbe za vino iz srednjeveških komun ob Jadranski obali
 4. Andreja Jug: Zgodovinski fenomeni srednjeveške Kraljevine Srbije in njihov vpliv na razvoj srbskega nacionalizma
 5. Rika Ružić: Epidemija črne smrti v Dubrovniku in dalmatinskih mestih
 6. Patricija Ostrožnik: Rudarska dejavnost v srednjeveški Bosni
 7. Jan Bartol: Bogomilska herezija v Bolgariji in Bizantinskem cesarstvu
 8. Aljoša Rebrača: Vuk Branković med zgodovino in ljudsko poezijo
 9. Karin Kovaček: Ideologija cesarja v Bizancu
 10. Matija Terglav: Med Splitom in Zadrom - težišče moči v srednjeveški Dalmaciji
 11. Vid Kastelic: Trakija in Osmani v 14. stoletju
 12. Aljaž Sekne: Vprašanje hrvaške etnogeneze : problemi, teorije in razvoj identitete
 13. Domen Kovač: Bizantinsko cesarstvo sredi 14. stoletja : Bizantinska državljanska vojna v obdobju 1341 – 1347, hesihazem in Zeloti
 14. Iztok Stariha: Ostrogoti v Italiji
 15. Anže Pureber: Beneški mit
 16. Nejc Primc: Bizantinsko meništvo v času ikonoklazma