Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Katarina Kern: Vpliv parametrov anodizacije na lastnosti oksidnih prevlek na aluminiju in aluminijevih superplastičnih zlitinah

Magistrska dela (7)

 1. Žan Ferčak: Aluminiziranje zlitine FeCrAl za električne uporovne grelne elemente
 2. Robert Robič: Optimiranje pregrevanja debele pločevine v komornih pečeh na proizvodni liniji za toplotno obdelavo
 3. Sergej Novak: Energetska in materialna bilanca izdelave valjev za vroče valjanje jekla
 4. Tina Krajnik: Vpliv temperature in časa žarjenja na kinetiko aluminiziranja in mikrostrukturo zlitine FeCrAl
 5. Neja Operčkal: Optimizacija sferoidizacijskega žarjenja jekla 50Mn7
 6. Jerneja Šušel: Vpliv stopnje deformacije ter toplotne obdelave na korozijsko odpornost jekla A-286
 7. Ana Koblar: Vpliv organskega inhibitorja in pH na korozijo bakrovih zlitin

Diplomska dela (12)

 1. Nik Skok: Toplotne lastnosti jekla 17-4 ph
 2. Jan Kržič: Vpliv tehnoloških parametrov vakuumske komorne peči na magnetne lastnosti sintranih AlNiCo magnetov
 3. ŽIGA MAROLT: Toplotne lastnosti jekla za protibalistično zaščito PROTAC 550
 4. Sergej Novak: Analiza parametrov komorne peči za toplotno obdelavo valjev
 5. Žan Ferčak: Toplotne lastnosti emajlov in emajlirane pločevine
 6. Roberto Gracia Pascual: Calorimetric analysis of coals used in Slovenian thermal power plants
 7. Santiago Pedernera: Proximate analysis of wood pelets
 8. Samo Tome: Karakterizacija prahov za klasično in aditivno lasersko sintranje
 9. Neja Operčkal: Dvodimenzionalni model razogljičevanja jekla 51CrV4
 10. Jay Bojič Burgos: Vrednotenje emisij delcev prahu nastalih pri procesih rezanja jekla
 11. Luka Kermelj: Analiza toplotnih lastnosti aluminijeve zlitine 6082
 12. Urh Toš: Optimizacija parametrov sintranja in karakterizacija vzorcev pripravljenih iz mikrokristaliničnih prahov tipa Nd-Fe-B

Druga dela (1)

 1. Simon Rečnik, Milan Bizjak, Jože Medved, Peter Cvahte, Blaž Karpe, Aleš Nagode: Mechanism of the Mg$_3$Bi$_2$ phase formation in Pb-free aluminum 6xxx alloy with bismuth addition