Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (7)

 1. Peter Ciringer: Odgovor budistične etike na družbene probleme globalizacije
 2. Matjaž Vidmar: Ekumenski in medreligijski dialog v slovenskih šolah
 3. Urška Fele: Genski inženiring: ustvarjeni otroci in večna mladost – iluzija ali realnost?
 4. Marko Zupančič: Oglaševanje in evangelizacija
 5. Marko Mrlak: Pošteno poslovanje v sodobnem globalnem tržnem gospodarstvu na temelju družbenega nauka Cerkve
 6. Peter Oegema: Značaj in okolje
 7. Larisa Strmčnik: Status človeškega zarodka

Diplomska dela (12)

 1. Živa Leben: Vprašanje transfuzije krvi pri otrocih Jehovovih prič
 2. Marina Kerčmar: Umetna inteligenca in človeško dostojanstvo
 3. Matjaž Vidmar: Soočanje s samomorilnostjo v slovenski družbi in Cerkvi
 4. Jure Mubi: Pravičnost pri darovanju in porazdeljevanju organov
 5. Urška Fele: Pogled različnih religij na darovanje organov
 6. Klara Zaletelj: Otrok treh staršev: napredek ali stranpot biomedicine
 7. Primož Pogačnik: Peter Singer in njegovo pojmovanje evgenike
 8. Nadja Petek: Etično vrednotenje nadomestnega materinstva
 9. Nina Kamien Šimnovec: Identiteta spola in njen vpliv na spolno usmerjenost
 10. Petra Todorovič: Umetna oploditev
 11. Gregor Gorjan: Človekova odgovornost do narave
 12. Eva Gajšek: Predstavitev bioetičnih tem v antiutopičnih romanih