Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (1)

 1. Božana Stojić: Sekundarni metaboliti v plodovih sliv ekološke in integrirane pridelave

Bsc theses (19)

 1. Mojca Ramuta: Gojenje češenj (Prunus avium L.) sort 'Kordia' in 'Regina' na dveh podlagah v Beli krajini
 2. Boštjan Robek: Vpliv foliarne prehrane na kakovost breskev
 3. Maja Kralj: Možnost razmnoževanja hruške (Pyrus sp.) sorte 'Dišečka' s potaknjenci
 4. Dejan Dekleva: Pomološke lastnosti izbranih sort sliv (Prunus domestica L.)
 5. Nastja Rožanc: Urejanje obhišnih vrtov z alternativnimi sadnimi vrstami v Brkinih
 6. Roman Šegina: Ureditev obhišnega vrta v Beli krajini z alternativnimi sadnimi vrstami
 7. Nina Artač: Pomološke lastnosti slive 'Plumtastic' (Prunus domestica L.)
 8. Irena Hrovat: Vpliv podlage Gisela 5 na rast in rodnost različnih sort češenj (Prunus avium L.)
 9. Štefan Kocjan: Pomološke lastnosti novih sort sliv (Prunus domestica L.)
 10. Mateja Mihelčič: Okrasna vrednost sadnih rastlin
 11. Tomaž Stržinar: Določitev primerne zrelosti izbranih sort sliv (Prunus domestica L.)
 12. Katarina Vrtačnik: Možnosti kemičnega redčenja plodičev jablane (Malus domestica Borkh.) v ekološki pridelavi
 13. Katja Pirc: Rast češnje (Prunus avium L.) sorte 'Kordia' na treh podlagah
 14. Sandra Matešić: Spremljanje cvetenja različnih sort oljk (Olea europea L.)
 15. Maja Vidmar: Redčenje plodov z rezjo pri češnji (Prunus avium L.)
 16. Primož Oražem: Redčenje plodičev češnje (Prunus avium L.) sorte 'Lapins'
 17. Vanja Drašler: Stanje in možnosti razvoja sadjarstva v občini Hoče-Slivnica
 18. Andreja Peterlin: Pomen oživitve travniških sadovnjakov v občini Škocjan
 19. Žiga Stojan: Vpliv novih sort in podlag na rast in rodnost češenj (Prunus avium L.)

Other documents (8)

 1. Matej Vošnjak, Helena Šircelj, Metka Hudina, Valentina Usenik: Response of chloroplast pigments, sugars and phenolics of sweet cherry leaves to chilling
 2. Matej Vošnjak, Helena Šircelj, Dominik Vodnik, Valentina Usenik: Physio-biochemical responses of sweet cherry leaf to natural cold conditions
 3. Matej Vošnjak, Davor Mrzlić, Metka Hudina, Valentina Usenik: The effect of water supply on sweet cherry phytochemicals in bud, leaf and fruit
 4. Damijana Kastelec, Valentina Usenik: An analysis of the multivariate-repeated-measures-experiment evaluating the influence of gibberellic acid on cherry fruit quality
 5. Valentina Usenik, Primož Oražem, Franci Štampar: Low leaf to fruit ratio delays fruit maturity of 'Lapins' sweet cherry on Gisela 5
 6. Valentina Usenik, Nikita Fajt, Maja Mikulič Petkovšek, Ana Slatnar, Franci Štampar, Robert Veberič: Sweet cherry pomological and biochemical characteristics influenced by rootstock
 7. Valentina Usenik, Damijana Kastelec, Robert Veberič, Franci Štampar: Quality changes during ripening of plums (Prunus domestica L.)
 8. Valentina Usenik, Franci Štampar: Effect of late season boron spray on boron accumulation and fruit set of 'Summit' and 'Hedelfinger' sweet cherry (Prunus avium L.)