Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (4)

 1. Žiga Škrjanc: Primerjava metod računanja 3D položaja točk v realni vrtini
 2. Matic Jazbar: Self-positioning of a moving robot
 3. Andrej Pal: Prispevek k razvijanju modificirane sigmoidne funkcije, uporabljene za modeliranje posedanja, ki je posledica vpliva podzemnega rudarjenja
 4. Aleš Lamot: Near real-time spremljanje posedanja terena

Diplomska dela (10)

 1. Kristjan Amon: Kakovost analize določitve položaja v GNSS omrežju
 2. Martin Rus: Prispevek k uporabi AHP metode pri izbiri najbolj primerne toplotne črpalke za ogrevanje hiše
 3. Aleš Budna: Časovno spreminjanje položaja središča zgornjega roba hladilnega stolpa s pomočjo obodnih merskih točk
 4. Jure Madunić: Linearna korelacijska analiza med merjenjem stanja tira (KT500) in evidentiranimi podatki o prometu na tirih
 5. Rok Gril: Prispevek k določanju natančnosti modeliranja dna jezera na osnovi meritev s sonarjem na primeru Družmirskega jezera
 6. Dejan Kuralt: Prispevek k primerjavi opreme za zajem podatkov pri analizi glavnih parametrov na železniških progah
 7. Andrej Petelin: Retrospektivna analiza časovnih serij projekta realno časovnega GNSS monitoringa stabilnosti
 8. Ernest Mandelc: Določitev lokacije gospodarskega objekta po AHP metodi
 9. Jure Jerič: Uporaba analitičnega hierarhičnega procesa za izbiro lokacije novega kamnoloma
 10. Simon Mozetič: Analiza pogreškov pri karotažnih meritvah

Druga dela (2)

 1. Andrej Pal, Janez Rošer, Milivoj Vulić: Surface subsidence prognosis above an underground longwall excavation and based on 3D point cloud analysis
 2. Aleš Lazar, Goran Vižintin, Tomaž Beguš, Milivoj Vulić: The use of precise survey techniques to find the connection between discontinuities and surface morphologic features in the Laže quarry in Slovenia