Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Špela Humljan Urh: Etnično občutljivo socialno delo z Romi

Diplomska dela (17)

 1. Urška Pepelnik: Kompetence socialnih delavcev za delo z osebami s cerebralno paralizo
 2. Mojca Mekiš: Izkušnje staršev otrok z Downovim sindromom v sistemu šolanja
 3. Tina Širca: Izkušnje staršev otrok s cerebralno paralizo
 4. Urša Zih: Družbena vključenost Romov v Prekmurju
 5. Davor Gantar: Pogled spremljevalcev gibalno oviranih otrok v rednih osnovnih šolah na inkluzijo
 6. Natalija Djoković: Etnizirana obravnava romskih otrok v osnovni šoli
 7. Katja Đogić: Romske ženske in njihovo zdravje
 8. Lili Zupančič: Evalvacija integracijskega projekta "Korak k soncu" za romske otroke iz Grosuplja
 9. Darinka Munič: Socialni kapital Romov v občini Brežice
 10. Tamara Adam: Rejništvo kot začasen ukrep
 11. Ana Jazbec: Zagotavljanje programa gluhim in naglušnim gledalcem na Televiziji Slovenija
 12. Tanja Kovač: Zaposlovanje invalidov
 13. Irena Ruedl: Stanovanjska skupina v Slovenski Bistrici in življenje v njej
 14. Tamara Faganelj: Kvaliteta storitev VDC Nova Gorica, enota Solkan, s perspektive uporabnikov in zaposlenih
 15. Petra Drakulič: Koncept multukulturnosti na področju izobraževanja Romov v Sloveniji
 16. Andreja Kostelec, Ksenija Pravne: Vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo
 17. Julija Djaković: Policijsko nasilje nad Romi