Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (15)

 1. Nina Peterlin: Povezanost samopodobe s stresom in izgorelostjo zaposlenih v socialnem delu
 2. Simona Pirc: Raziskovanje fenomena "indigo otroci"
 3. Manca Kaliman, Tadeja Knez: Telo kot sredstvo sporočanja in premagovanja stisk mladostnikov
 4. Tina Sprinčnik: Vpliv stilov navezanosti na kvaliteto komunikacije v partnerskem odnosu
 5. Mateja Živec: Motnje hranjenja, umetnost in umetnostna terapija
 6. Barbara Kukman: Terapevtske spremembe v skupini za samopomoč za motnje hranjenja in dinamika partnerskega odnosa
 7. Maja Traper: Psihosocialni dejavniki mladoletnega prestopništva in vloga Centra za socialnodelo Ptuj pri izvajanju vzgojnih ukrepov
 8. Melita Petrič: Evalvacija šole za starše za predporodno obdobje v Zdravstvenem domu Cerknica
 9. Tadeja Faganelj: Obujanje rajalnih iger v današnjem času in vpliv skupinsko-rajalnih iger na otrokov razvoj in socialno klimo skupine
 10. Melita Bolčina: K rešitvi usmerjen pristop v socialnem delu - analiza s pomočjo empiričnih pokazateljev
 11. Nina Gošnik: Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti mladih v občini Velenje
 12. Nina Pohar: Nivojski pouk na OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici
 13. Jasmina Zaman: Spregledane posledice prometnih nesreč
 14. Urška Weissbacher, Leon Zelko: Vpliv domačih živali na kakovostnejšo starost
 15. Mojca Selko: Skupine starih za samopomoč