Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Iva Nežič Glavica: Izkustveno učenje in poučevanje po Albertu Höferju
 2. Mateja Centa: Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov

Magistrska dela (13)

 1. David Berglez: Rejništvo in Mojzesova življenjska zgodba
 2. Pia Jerman: Naslavljanje relacijskih dinamik odnosov s pomočjo arhetipov na tarot kartah
 3. Tina Smuk: Doživljanje podobe Boga pri mladih odraslih
 4. Neja Lešnik: Vloga skupine v terapevtskem procesu pri premagovanju anksioznosti in stresa
 5. Larisa Vogrinčič: Vpliv terapevtskega dela s konjem na otroke z motnjo avtističnega spektra
 6. Alenka Brajnik: Diferenciacija posameznika in zadovoljstvo v zakonski/partnerski zvezi
 7. Tanja Jelen: Vpliv pogovora o sanjah na strah pred intimo v partnerskem odnosu
 8. Primož Vaupotič: Geštalt pedagogika - pedagoški odgovor na pojav agresivnosti
 9. Karmen Kunc: Status in vloga verskega pouka v javnem šolstvu v Sloveniji in sosednjih državah
 10. Klavdija Stanonik: Obolevanje za demenco in možnost psihoterapevtske pomoči svojcem
 11. Nina Samotorčan: Vloga geštalt pedagogike pri predelavi posledic ločitve staršev in problem kompulzivnega ponavljanja
 12. Meta Košir: Doživljanje primarnih odnosov pri odvisnikih od drog
 13. Jernej Marenk: Vloga družine in pomoč župnije pri verski vzgoji predšolskega otroka

Diplomska dela (38)

 1. David Štrakl: Galimbertijev pogled na nihilizem kot izziv za sodobno vzgojo
 2. Nika Povše: Pozitivni in negativni vplivi risank na otroke
 3. Tina Lipar: Podoba Boga pri otroku in mladostniku
 4. Lea Bedrač: Vzgoja za mir v krščanstvu, judovstvu in islamu v slovenskem okolju
 5. Tadeja Govek: Vpliv starih staršev pri vzgoji vnukov
 6. Jasna Šumnik: Generacija "selfi"
 7. Romana Potočnik: Socialna vloga smeha in njegov vpliv na učenje
 8. Aljaž Kirn: Mojzes - lik, ki vzgaja za smisel življenja
 9. Katarina Felc: Otrokov razvoj v eno- in dvostarševski družini
 10. Clara Ivanc: Vzgoja za odpuščanje v katoliški Cerkvi
 11. Mojca Bašić: Kateheza Dobrega pastirja v luči pedagogike Marie Montessori
 12. Tibor Štrukelj: Disciplina pri katehezi v obdobju tretjega triletja obveznega izobraževanja
 13. Sabina Zupan: Vzgoja dečkov in deklic
 14. Maja Štancar: Otroci - tarča nasilnih vrstnikov
 15. Tina Leskovec: (Ne)moč distance do nasilnih vsebin v elektronskih medijih za otroke od 6. do 12. leta
 16. Tjaša Golobič Štucin: Evangelijska binkoštna cerkev in vzgoja za krščanske vrednote v predšolskem obdobju
 17. Neža Repinc: Ločitev staršev in kompulzivno ponavljanje
 18. Anja Prusnik: Arhetip Divje ženske in njegovo mesto v Cerkvi
 19. Danijela Kotnik: Strah med oviro in funkcionalnostjo
 20. Katja Marčec: Verska vzgoja v katoliškem vrtcu Danijelov levček
 21. Irena Nabergoj: Vzgajati za vrednote
 22. Vesna Holcer: Hiperaktivnost in življenjski prostor
 23. Sabina Kozlevčar: Vpliv nasilnih filmov in risank na otroka
 24. Elvira Baltić: (Ne)moč geštalt pedagogike pri premagovanju agresivnosti - na primeru nasilja nad ženskami na Kosovu
 25. Nataša Trkov Guček: Komunikacija s starši pri delu v vrtcu
 26. Andrea Arnuš: Vprašanje smrti v otroškem obdobju
 27. Maja Pajenk: Odprt človek ali narcis
 28. Leon Jagodic: Vzgoja za dialog med religijami v procesu globalizacije
 29. Neja Poljšak: Družinska verska vzgoja predšolskih otrok
 30. Danijela Sekej: Moški in ženski element v predšolski vzgoji
 31. Sabina Martinčič Jenšterle: Psihosocialna in duhovna pomoč povzročiteljem prometnih nesreč
 32. Polona Novak: Inkluzija pri katehezi
 33. Maja Podobnik: Delovne navade in (ne)uspešnost otrok
 34. Maja Verčko: Balet in šolski uspeh
 35. Tanja Šturm: Metode zdravljenja odvisnosti od drog in njihova učinkovitost na primeru komune
 36. Nadja Škofic: Bulimija - posledica vzgoje v družini?
 37. Majda Atelšek Kladnik: Komunikacija z otroki v predšolskem obdobju
 38. Franc Donko, Maja Podbrežnik: Vzgoja za socialno odgovornost v zadnji triadi devetletne osnovne šole