Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Matej Štuhec: Epidemiologija, farmakoepidemiologija ter primerjalna učinkovitost in sprejemljivost zdravil za zdravljenje hiperkinetične motnje otrok in mladostnikov

Magistrska dela (9)

 1. Urška Vedernjak: Trendi zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo v Sloveniji od 2001 do 2012
 2. Ines Flegar: Klinično ovrednotenje farmakoterapije srčno-žilnih obolenj z intervencijami farmacevta svetovalca pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo v Pomurju
 3. Barbara Munda: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri otrocih
 4. Maja Valter: Povezava med predpisovanjem potencialno neprimernih zdravil in padci pri starostnikih v domovih starejših občanov
 5. Anže Vasle: Vrednotenje povezave med padci, predpisovanjem psihofarmakov ter interakcijami med zdravili pri starostnikih v domovih starejših občanov
 6. Katja Gorenc: Klinično ovrednotenje intervencij farmacevta v zdravstvenem domu Ljutomer pri starejših bolnikih s polifarmakoterapijo
 7. Nika Bratović: Optimizacija farmakoterapije starostnikov z duševno motnjo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 8. Sara Brunec: Trendi predpisovanja zdravil v psihiatrični ambulanti v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob
 9. Ines Potočin: Točkovno prevalenčna raziskava potencialnih interakcij med antibiotiki in ostalimi zdravili v slovenskih domovih za starejše občane

Diplomska dela (3)

 1. Matej Štuhec: Sinteza in karakterizacija novih biorazgradljivih kopolimerov iz trimetilenkarbonata in D,L - laktida ter možnost izdelave nanodelcev
 2. Ana Romanič: Razvoj epidemioloških modelov za oceno motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri otrocih v Sloveniji
 3. Petar Lukić: Sistematični pregled in metaanaliza učinkovitosti zdravil za zdravljenje motnje pozornosti s hiperaktivnostjo pri odraslih

Druga dela (1)

 1. Matej Štuhec, Lea Lah: Clinical pharmacist interventions in elderly patients with mental disorders in primary care focused on psychotropics