Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. David Žganc: Izdelava trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom z metodo oblaganja pelet
 2. Vesna Pirnat: Optimizacija procesa pretvorbe samomikroemulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko z metodo vrtinčnoslojnega granuliranja
 3. Ina Kosmač: Pretvorba tekočega samo-mikro-emulgirajočega sistema s karvedilolom v trdno obliko s tehnologijo sušenja z rasprševanjem
 4. Eva Roš: Razvoj sklopa metod za razlikovanje med izbranimi vzorci na osnovi belega vazelina
 5. Katarina Marolt: Pretvorba tekočega samo-mikroemulgirajočega sistema v trdno obliko z metodo sušenja z razprševanjem

Diplomska dela (19)

 1. Julija Buchmeister: Vpliv izbranih emolientov in humektantov na stabilnost in senzorične lastnosti vlažilnih krem na osnovi komercialnega emulgatorja
 2. Saša Pirnat: Vpliv vrste dostavnega sistema na intenzivnost in obstojnost vonja naravnega in rekonstrukcijskega absoluta jasmina
 3. Špela Pišek: Vrednotenje stabilnosti in antioksidativne učinkovitosti različnih koloidnih sistemov kot nosilcev za eterično olje poprove mete
 4. Janja Tepeš: Razvoj samo-mikroemulgirajočih sistemov na osnovi mešanih gliceridov za dostavo sistemov na osnovi mešanih gliceridov za dostavo slabo vodotopne učinkovine karvedilola
 5. Maja Miložič: Analiza pomožnih in aktivnih sestavin v poltrdnih kozmetičnh izdelkih za otroke na tržišču
 6. Timeja Planinšek Parfant: Vrednotenje antioksidativne učinkovitosti eteričnega olja suhocvetnice (Helychrisum italicum) s feritiocianatno in difenilpikrilhidrazilno metodo
 7. Eva Mihevc: Proučevanje kozmetičnih izdelkov z izvlečki iz alg na tržišču
 8. Sandra Škufca: Etiopatogeneza aken in pregled kozmetičnih izdelkov za nego aknaste kože
 9. Anja Kukovec: Izdelava samo-emulgirajočih trdnih zmesi z resveratrolom z metodo sušenja z rasprševanjem
 10. Blanka Ramovš: Vpliv polisaharidnega nosilca na proces izdelave in lastnosti trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov
 11. Sandra Kos: Vrednotenje vpliva deleža vodne faze in vgradnje askorbilpalmitata na strukturo tekočih kristalov za dermalno dostavo učinkovin
 12. Mirjam Starin: Izdelava samo-mikro-emulgirajočih sistemov s talino izbrane modelne učinkovine
 13. Bojana Štavar: Na lipidih osnovani sistemi za dermalno dostavo vitaminov E, C in askorbilpalmitata: vrednotenje stabilnosti in antioksidativne učinkovitosti
 14. Renata Kozan: Vpliv sestave ovojnice na lastnosti mikrokapsul s samo-mikroemulgirajočim jedrom
 15. Jasna Kolarič: Izdelava samo-mikroemulgirajočih sistemov na osnovi srednjedolgoverižnih lipidov
 16. Katarina Bolko Seljak: Optimizacija ovojnice mikrokapsul s samomikroemulgirajočim jedrom
 17. Anja Žmavc: Določanje aktivnosti pankreatina ter in vitro lipolize na lipidih osnovanih sistemov s pH-stat metodo
 18. Ana Lemovec: Razvoj samo-mikroemulgirajočega sistema na osnovi Gelucire 44/14 in njegova pretvorba v trdno farmacevtsko obliko
 19. Katja Kure: Vpliv razmerja alginat - pektin na lastnosti ovojnice mikrokapsul s samo-mikroemulgirajočim jedrom