Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Tina Golob: Worker mobility, knowledge transfer and spillovers

MSc theses (37)

 1. Mario Kostovski: The adoption of the euro in Croatia from an optimum currency area theory perspective
 2. Evgen Brenčič: Dejavniki visokotehnološkega izvoza držav članic EU
 3. Jure Potočnik: Vpliv in pomen spletnih in družbenih medijev na trženje nepremičnin med mladimi v Sloveniji
 4. Jaka Grivec: A comparative analysis of the entry potential of Slovenian street food burger restaurants on the Austrian market
 5. Žan Kastelec: Vpliv trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko na vzorce globalnih verig vrednosti v avtomobilski panogi
 6. Lejla Eminović: Advantages and disadvantages of the accession of Bosnia and Herzegovina to the European Union
 7. Vid Vodopivec: Consumer willingness to pay for craft beer in Slovenia
 8. Janja Moškon: Primerjalna analiza statičnih trgovinskih učinkov regionalnih trgovinskih sporazumov med majhnimi in velikimi državami
 9. Chengtian Wang: An analysis of international competitiveness of China's seed industry
 10. Mark Søvang Pedersen: The conceptual framework for SME's strategic positioning in the global value chain in industry 4.0 environment
 11. Jana Pirjevec: Regional trade agreements which deepen and go beyond WTO provisions
 12. Matej Anzeljc: Analiza možnosti vstopa podjetja Unichem na kanadski trg
 13. Tatyana Bobrovnikova: Formation of entry strategy into the Russian market for Slovenian steel company Acroni
 14. Franja Andolšek: Deep free trade agreements and global value chain integration
 15. Franc Žerjal Mak: Primerjalna analiza konkurenčnosti lesne panoge v Sloveniji in Avstriji
 16. Špela Premrl: Analiza scenarijev brexita in njihovih ekonomskih učinkov
 17. Nataša Jukan Šavli: Vpliv liberalizacije mednarodne trgovine na tekstilno in oblačilno industrijo v Evropski uniji
 18. Nina Kolenc: Improving transparency in the EU funding - the role of cost-benefit analysis
 19. Metka Dernovšek: An analysis of Wal-Mart's global strategy in the Brazilian market
 20. Andrej Kaligarič: Analiza pomena znamčenja, certifikacije in sledljivosti za povečevanje konkurenčnosti v slovenski ribiški panogi
 21. Katarina Banko: Primerjalna analiza pristopov priprave strategije pametne specializacije v izbranih novih državah članicah EU
 22. Gregor Plazar: Ustvarjanje poslovnih priložnosti na globalnem trgu s strateškimi povezavami
 23. Simona Grmek: Analiza trgovinskih tokov med ASEAN in Kitajsko po uveljavitvi sporazuma o prostotrgovinskem območju ACFTA
 24. Maša Ribnikar: Analiza priložnosti za vstop slovenskih podjetij na južnoafriški trg informacijsko-komunikacijskih tehnologij
 25. Tina Žibert: Analiza svetovnega trga hmelja
 26. Minca Ilar: Strategija vstopa podjetja Sitik d. o. o. na izbrane tuje trge
 27. Nataša Žvokelj: Pomen mednarodne diverzifikacije za uspešnost poslovanja
 28. Dare Dolenc: A vertical specialization in the EU foreign trade
 29. Lojze Hafner: Analiza možnosti vstopa podjetja IMP Promont Montaža na trg Ruske federacije
 30. Staša Lampret: Vpliv nepovratnih sredstev na razvoj turistične infrastrukture v podregiji Zgornje Posočje
 31. Damijan Šorli: Uporaba izvedenih finančnih inštrumentov za zavarovanje pred valutnimi tveganji v slovenskih podjetjih
 32. Maruška Umek: Analiza tehnološke intenzivnosti slovenskih zunanjetrgovinskih tokov
 33. Uroš Gnidovec: Analiza možnosti krepitve internacionalizacije podjetja Mercator Emba z blagovno znamko BenQuick
 34. Tina Igličar: Uspešnost mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije
 35. Ana Veršnik: Managing exposure to foreign exchange risk in an electricity trading company
 36. Alja Ferkolj: Enterprise risk management analysis with suggestions for improvements for the selected company
 37. Eva Ribič: Širitev evroobmočja z vidika optimalnosti valutnega področja in potrebnih institucionalnih sprememb

Bsc theses (44)

 1. Martina Kitak: Razvoj zunanjetrgovinske strategije EU in dinamika trgovinskih vzorcev EU
 2. Žiga Vindiš: Primerjalna analiza izvedljivosti strategije ogljične nevtralnosti do leta 2050 med Slovenijo in Švedsko
 3. Herman Dihpol: Izzivi Turčije v pristopnem procesu k EU
 4. Nikolaj Brežan: Mednarodna vloga evra
 5. Nejc Čop: Primerjalna analiza gospodarskih gibanj v državah Srednje in Vzhodne Evrope po vstopu v EU
 6. Kristian Repnik: Primerjalna analiza konkurenčnega položaja podjetij L'Oréal in Unilever na trgu kozmetike
 7. Tai Kaštrun: Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko na Evropsko unijo
 8. Nina Lara Bajec: The world trade organization reform
 9. Rok Florjanič: Status pooblaščenega gospodarskega subjekta in poenostavljeni carinski postopki
 10. Tjaša Supanič: Strategija vstopa podjetja Virtua IT, d. o. o. na hrvaški trg
 11. Nastja Binder: Analiza možnosti nabave substratov za rastline v Evropi
 12. Anja Gregorič: Uporaba klavzul Incoterms in njihov vpliv na prodajno ceno
 13. Kristina-Marija Pančur: Proces približevanja Turčije Evropski uniji
 14. Miha Martinčič: Primerjava stroškovnega in okoljskega vidika uporabe bencina ter naftnega in zemeljskega plina pri avtomobilih
 15. Maja Deluk: Celovito obvladovanje tveganj v izbranem multinacionalnem podjetju
 16. Nastja Starčič: Ocena primernosti danskega in finskega trga montažnih lesenih objektov za vstop podjetja Riko Hiše, d.o.o.
 17. Mirzad Brkić: Makroekonomski vplivi naftnih šokov
 18. Alenka Vrh: Analiza strukturnih sprememb zunanjetrgovinskih tokov Slovenije v luči integracijskih procesov in gospodarske krize
 19. Špela Vidmar: Pomen izvoznih nadomestil za slovenski izvoz govedine
 20. Polona Mali: Regionalni trgovinski sporazumi in WTO
 21. Marko Ličen: Vpliv korupcije na vstopne strategije podjetij
 22. Tina Golob: Analiza sprememb v konkurenčnem procesu v panogi Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 23. Petra Ribič: Analiza prostega pretoka storitev v Evropski uniji
 24. Marina Gomboc: Vpliv finančne krize 2008-2009 na evropski avtomobilski trg
 25. Alen Plaskan: Karteli v EU in v DVR
 26. Sanela Hajdarpašić: Proces pridruževanja držav Zahodnega Balkana k Evropski uniji
 27. Tina Kofol: Izvoz in ostali dejavniki gospodarske rasti v tranzicijskih državah
 28. Anka Žagar: Teoretična in empirična analiza znotrajpanožne trgovine v Sloveniji
 29. Mladen Miković: Gospodarska navezanost Slovenije na območje nekdanje Jugoslavije
 30. Doroteja Umek: Spodbujanje vhodnih neposrednih investicij
 31. Veronika Erzar: Liberalizacija svetovne trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru WTO
 32. Jerneja Bratuša: Evropa 2004 - izziv za pristopne članice
 33. Matej Ribič: Prost pretok dela v Evropski uniji
 34. Monika Sok: Vpliv neposrednih tujih investicij na produktivnost podjetij v slovenski predelovalni dejavnosti
 35. Aljoša Filej: Vodoravne in navpične TNI
 36. Nika Krečič: Neposredne tuje investicije kot način preživetja kubanskega socialističnega gospodarstva
 37. Monika Tepina: Vhodne tuje neposredne investicije in tržna struktura
 38. Katja Kozelj: Švicarsko gospodarstvo v povezavi z Evropsko unijo
 39. Gregor Rijavec: Vpliv vhodnih tujih neposrednih investicij na zunanjo trgovino Kitajske
 40. Robert Tasev: Analiza trgovinskih tokov in tokov tujih neposrednih investicij med Slovenijo in Makedonijo
 41. Vesna Vojsk: Analiza vzrokov in učinkov prilivov naložbenega kapitala v Slovenijo
 42. Maja Virnik: Analiza tujih neposrednih investicij v Sloveniji po regijah
 43. Marija Čebular: Zunanjetrgovinska usmeritev afriških, karibskih in pacifiških držav in vloga Evropske unije pri njihovem gospodarskem razvoju
 44. Igor Živanović: Konvertibilnost in slovenski tolar

Other documents (3)

 1. Katja Zajc Kejžar, Alan Velić, Jože Damijan: COVID-19, trade collapse and GVC linkages
 2. Yuhong Shang, Marjan Svetličič, Katja Zajc Kejžar: Trade reorientation and restructuring towards fast-growing emerging economies
 3. Črt Kostevc, Katja Zajc Kejžar: Firm-level export duration