Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Denis Marinšek: The impact of indebtedness on a firm's performance
 2. James Foye: The relationship between financial ratios and stock market returns in the East European members of the EU
 3. Matjaž Črnigoj: The stakeholders versus shareholder-oriented firm and capital structure

Magistrska dela (18)

 1. Kirill Runov: The direct economic and social impact of potential marijuana legalization in Slovenia and policy recommendations
 2. Maja Cerar: Vpliv makroekonomskih in institucionalnih dejavnikov na število in obseg prvih javnih ponudb v Nemčiji
 3. Mirna Lazar: A formation of market bubbles through the prism of behavioural finance - a case of video game industry and cryptocurrency market
 4. Luka Nikolić: The comparison of the US and the EU responses to the 2008 crisis
 5. Mihael Babnik: Vpliv nivoja ter ročnosti zadolženosti na preživetje gospodarskih družb v času gospodarske krize
 6. Marko Javoršek: Napovedovanje zamude pri plačilu obveznosti do dobaviteljev slovenskih podjetij
 7. Miha Abrahamsberg: Pozavarovanje, optimalni samopridržaji in pozavarovalni programi
 8. Tim Umberger: Priložnosti na trgu vzajemnih skladov v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope
 9. Žiga Hieng: Učinkovitost trgov kapitala jugovzhodnih in vzhodnih evropskih držav
 10. Vesna Tomažin: Razvoj investicijskega bančništva v izbranih državah JVE in SND
 11. Mateja Štimec: Možnosti razvoja bančnih storitev za prebivalstvo v vzhodni in jugovzhodni Evropi
 12. Boris Milikič: Vedenjske finance in finančno upravljanje malih in srednjih podjetij
 13. Igor Horvat: Vrednotenje bančnih strank
 14. Damijan Cigan: Delniške opcije kot možen instrument nagrajevanja menedžerjev po vrednosti podjetja in možnosti za njihovo uveljavljanje v Sloveniji
 15. Meta Skok: Problem agenta v slovenskih vzajemnih pokojninskih skladih
 16. Aleš Berk: Učinki zakonodajnega urejanja plačilne nediscipline v slovenskem gospodarstvu
 17. Katja Drobež: Likvidnost, izpostavljenost in kapitalska ustreznost borzno posredniške družbe
 18. Lidija Andrašec: Iz krize s prisilno poravnavo

Diplomska dela (25)

 1. Luka Klun: Analiza terjatev do kupcev v podjetju Unichem d.o.o.
 2. Jerica Budič: Hipoteza učinkovitosti trga kapitala in njene kritike
 3. Azra Halilović: Vrednotenje izbranega podjetja za namene prevzema
 4. Meta Simčič: Dejavniki odločitve za preoblikovanje v javno delniško družbo
 5. Timotej Homar: Dejavniki strukture kapitala
 6. Robert Potisek: Donosnost delniškega kapitala na primerih prevzemov in združitev v Sloveniji
 7. Primož Hajdinjak: Analiza zanesljivosti ocene vrednosti podjetja na primeru T-Hrvatski Telekom
 8. Jan Zupanc: Primernost Markowitzevega modela za izbiro vzajemnih skladov v Sloveniji
 9. Mitja Slevec: Vrednotenje malih podjetij z uporabo realnih opcij
 10. Gregor Jenko: Razlaga nestanovitnostne nesimetričnosti s pomočjo modela sestavljenih opcij
 11. Romana Bogovič: Upravljanje s terjatvami do kupcev na primeru slovenskega podjetja
 12. Gabriela Hromiš: The possibility of significant change in financial theory
 13. Andrej Gorjan: Optimalna struktura kapitala skupine Intereuropa
 14. Tilen Vahčič: Učinkovitost trga kapitala in testiranje srednje močne oblike s študijo dogodka
 15. Gregor Žontar: Upravljanje s terjatvami do kupcev na primeru podjetja Marmor Hotavlje, d.d.
 16. Savo Lovšin: Optimalno mednarodno razpršeno premoženje
 17. Simon Kolenc: Primerjava potreb po dolgoročnem varčevanju v Sloveniji in ZDA
 18. Mateja Lenarčič: Vrednotenje naložb
 19. Irena Lavrenčič: Dodatno pokojninsko zavarovanje in pokojninski boni
 20. Jasna Hrnčič: Determinante prevzemne premije
 21. Ema Dremelj: Izdaja lastniških vrednostnih papirjev slovenskega podjetja doma in v tujini
 22. Matjaž Filipič: Informacijsko obnašanje slovenskih malih investitorjev
 23. Sebastjan Gergeta: Medtržna tehnična analiza
 24. Jure Kapetan: Azijske opcije
 25. Jan Borko: Upravljanje s finančnimi tveganji v slovenskem podjetju

Druga dela (1)

 1. Zaposljivost mladih diplomantov