Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Matjaž Črnigoj: The stakeholders versus shareholder-oriented firm and capital structure
 2. James Foye: The relationship between financial ratios and stock market returns in the East European members of the EU
 3. Denis Marinšek: The impact of indebtedness on a firm's performance

Magistrska dela (19)

 1. Lidija Andrašec: Iz krize s prisilno poravnavo
 2. Katja Drobež: Likvidnost, izpostavljenost in kapitalska ustreznost borzno posredniške družbe
 3. Aleš Berk: Učinki zakonodajnega urejanja plačilne nediscipline v slovenskem gospodarstvu
 4. Meta Skok: Problem agenta v slovenskih vzajemnih pokojninskih skladih
 5. Damijan Cigan: Delniške opcije kot možen instrument nagrajevanja menedžerjev po vrednosti podjetja in možnosti za njihovo uveljavljanje v Sloveniji
 6. Igor Horvat: Vrednotenje bančnih strank
 7. Boris Milikič: Vedenjske finance in finančno upravljanje malih in srednjih podjetij
 8. Vesna Tomažin: Razvoj investicijskega bančništva v izbranih državah JVE in SND
 9. Mateja Štimec: Možnosti razvoja bančnih storitev za prebivalstvo v vzhodni in jugovzhodni Evropi
 10. Tim Umberger: Priložnosti na trgu vzajemnih skladov v državah jugovzhodne in vzhodne Evrope
 11. Žiga Hieng: Učinkovitost trgov kapitala jugovzhodnih in vzhodnih evropskih držav
 12. Miha Abrahamsberg: Pozavarovanje, optimalni samopridržaji in pozavarovalni programi
 13. Marko Javoršek: Napovedovanje zamude pri plačilu obveznosti do dobaviteljev slovenskih podjetij
 14. Mihael Babnik: Vpliv nivoja ter ročnosti zadolženosti na preživetje gospodarskih družb v času gospodarske krize
 15. Kirill Runov: The direct economic and social impact of potential marijuana legalization in Slovenia and policy recommendations
 16. Luka Nikolić: The comparison of the US and the EU responses to the 2008 crisis
 17. Maja Cerar: Vpliv makroekonomskih in institucionalnih dejavnikov na število in obseg prvih javnih ponudb v Nemčiji
 18. Mirna Lazar: A formation of market bubbles through the prism of behavioural finance - a case of video game industry and cryptocurrency market
 19. Nika Drobnič: Divergence between real economy and stock markets in correlation with an asset bubble formation

Diplomska dela (25)

 1. Jan Borko: Upravljanje s finančnimi tveganji v slovenskem podjetju
 2. Sebastjan Gergeta: Medtržna tehnična analiza
 3. Jure Kapetan: Azijske opcije
 4. Matjaž Filipič: Informacijsko obnašanje slovenskih malih investitorjev
 5. Jasna Hrnčič: Determinante prevzemne premije
 6. Ema Dremelj: Izdaja lastniških vrednostnih papirjev slovenskega podjetja doma in v tujini
 7. Irena Lavrenčič: Dodatno pokojninsko zavarovanje in pokojninski boni
 8. Mateja Lenarčič: Vrednotenje naložb
 9. Simon Kolenc: Primerjava potreb po dolgoročnem varčevanju v Sloveniji in ZDA
 10. Gregor Žontar: Upravljanje s terjatvami do kupcev na primeru podjetja Marmor Hotavlje, d.d.
 11. Savo Lovšin: Optimalno mednarodno razpršeno premoženje
 12. Tilen Vahčič: Učinkovitost trga kapitala in testiranje srednje močne oblike s študijo dogodka
 13. Andrej Gorjan: Optimalna struktura kapitala skupine Intereuropa
 14. Gabriela Hromiš: The possibility of significant change in financial theory
 15. Romana Bogovič: Upravljanje s terjatvami do kupcev na primeru slovenskega podjetja
 16. Gregor Jenko: Razlaga nestanovitnostne nesimetričnosti s pomočjo modela sestavljenih opcij
 17. Mitja Slevec: Vrednotenje malih podjetij z uporabo realnih opcij
 18. Jan Zupanc: Primernost Markowitzevega modela za izbiro vzajemnih skladov v Sloveniji
 19. Primož Hajdinjak: Analiza zanesljivosti ocene vrednosti podjetja na primeru T-Hrvatski Telekom
 20. Robert Potisek: Donosnost delniškega kapitala na primerih prevzemov in združitev v Sloveniji
 21. Timotej Homar: Dejavniki strukture kapitala
 22. Meta Simčič: Dejavniki odločitve za preoblikovanje v javno delniško družbo
 23. Azra Halilović: Vrednotenje izbranega podjetja za namene prevzema
 24. Jerica Budič: Hipoteza učinkovitosti trga kapitala in njene kritike
 25. Luka Klun: Analiza terjatev do kupcev v podjetju Unichem d.o.o.

Druga dela (1)

 1. Zaposljivost mladih diplomantov