Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (24)

 1. Špela Kadunec: Mednarodno-pravni in ekonomski vidik etničnih konfliktov
 2. Tina Štrumbl Avdić: Vpliv pravne ureditve zaposlovanja in organizacijske klime na uspešnost poslovanja v gostinstvu
 3. Ana Šercer: Izzivi uvedbe tehnologij veriženja blokov v oskrbnih verigah v prehrambni industriji
 4. Eva Erjavec: Legal and economic challenges of social mobility
 5. Tinca Mrakič: Boj proti plačilnim zamudam
 6. Aleksander Hočevar: Ureditev pravnega standarda podjetniške presoje kot načina reševanja problema principal - agent
 7. Kristina Fabjan: Revizorjevi postopki na področju preprečevanja pranja denarja
 8. Janja Kragelj: Optimalna zakonodajna ureditev sistema izbire izvajalcev pri javnih naročilih
 9. Pamela Perdec: Analiza uporabe testov integritete v slovenski protikorupcijski zakonodaji
 10. Tim Komac, Igor Šiškin: Analiza implementacije direktive o skupnem sistemu obdavčevanja obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz držav članic
 11. Gregor Kopriva: Razvoj poprivatizacijskega trga finančnih instrumentov v Črni gori
 12. Maja Gerčar: Primerjalna analiza obstoječe in predlagane ureditve paketnih potovanj v Evropski uniji
 13. Barbara Bezek: Analiza institucionalne ureditve slovenskih turističnih kmetij
 14. Alenka Vrhovec: Zaščita blagovne znamke kot del managementa znamke
 15. Ambrož Homar: The effects of airplane crashes on stock performance of U.S. airlines and airplane manufacturers between 1983 and 2013
 16. Kristina Kos Čujec: Problematika sistema javnega naročanja v Sloveniji
 17. Marko Šraj: Pravno ekonomska analiza osebnih stečajev v Sloveniji
 18. Suzana Tahiri: Problem sive ekonomije med mladimi v Sloveniji
 19. Kristina Lovšin: Reforma in analiza trga dela v slovenskem turizmu
 20. Gregor Golja: Analiza izgradnje termalnega kopališča na Tolminskem
 21. Anja Božič: Uporabnost uravnoteženega sistema kazalnikov na področju visokega šolstva
 22. Nika Petkovšek: Vpliv minimalne plače na nezaposlenost med mladimi v Sloveniji
 23. Barbara Simić: Uporaba podjemnih pogodb kot fleksibilne oblike zaposlovanja
 24. Matic Tesla: Funkcija pogodbenega prava pri oblikovanju učinkovitih spodbud za optimalno izpolnitev pogodb

Diplomska dela (69)

 1. Žan Tršinar: Kriptovalute in pranje denarja
 2. Tamara Glavan: Vpliv prve dame na oblikovanje ekonomsko-socialne politike Združenih držav Amerike
 3. Jasmina Kovač: Preprečevanje nasilja nad mladimi z vidika kazenskega prava
 4. Ines Zore: Umetna inteligenca in četrta industrijska revolucija
 5. Dolores Kirhmajer: Pravno-ekonomska analiza kohezijske politike v Nemčiji in v Sloveniji
 6. Žan Gulič Nosan: Towards an optimal system of preliminary rulings of the European court of justice
 7. Nikolina Puhar: Problem prevelikih količin zavržene hrane v slovenskih gospodinjstvih
 8. Tadej Cvetkovič: Analiza institucionalnih parametrov ekonomike federalizma na primeru Katalonije
 9. Marša Tavčar: Barva kot blagovna znamka
 10. Anamarija Maljković: Varstvo osebnih podatkov in nova uredba EU
 11. Gaja Uršič: Ekonomija obnašanja, kognitivne omejitve in percepcija življenja v Jugoslaviji
 12. Eva Premrov: Problem plačilnih list in institucionalnega okolja na primeru malega podjetja
 13. Luka Gruičić: Ekonomski razvoj trga športne obutve
 14. Jan Bengez: Čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe
 15. Sabina Mugerli: Diskriminacija študentov na delovnih mestih
 16. Lea Pavlič: Glasbene kvote v Sloveniji
 17. Polona Ramos: Prevzem Pivovarne Laško s strani Heinekena
 18. Nataša Matkovski: Delovanje sistema ravnanja z odpadno embalažo v Republiki Sloveniji
 19. Monika Peperko: Pravnoorganizacijske oblike turističnih podjetij v Sloveniji in problem Airbnb
 20. Lucija Kozorog: Pravna zaščita nekonvencionalnih blagovnih znamk
 21. Tanja Zakrajšek: Problematika zavržene hrane v trgovinah
 22. Špela Mlakar: Problem grafitov v Ljubljani
 23. Rok Dominić: Trgovanje z notranjimi informacijami
 24. Katja Kersikla: Brexit in njegove posledice za Veliko Britanijo
 25. Nina Mikec: Capsula mundi ter trg storitev pri pokopu umrlih v Sloveniji
 26. Polona Jager: Pravnoorganizacijske oblike turističnih podjetij
 27. Nika Ilovar: Nova ureditev paketnih počitnic v EU
 28. Tadeja Gorjanec: Analiza odločb in delovanja slovenskega informacijskega pooblaščenca
 29. Adrijana Radeka: Analiza delovnih razmerij v družbi z omejeno odgovornostjo
 30. Nevenka Janežič: Kolektivne organizacije in upravljanje glasbene avtorske pravice na področju javnega izvajana
 31. Petra Kovič: Institucionalna analiza poslovnih bontonov in različnih tipov komuniciranja
 32. Luka Mlakar: Problematika vzpostavitve blagovne znamke na primeru podjetja Klima Elektro d.o.o.
 33. Anže Kocjančič: Intelektualna lastnina in pravna zaščita mobilne aplikacije
 34. Jernej Petrovčič: Izogibanje plačilu prispevkov za socialno varnost s strani delodajalca
 35. Urška Boben: Javno naročanje in problematika merila najnižja ponudbena cena
 36. Katja Bajec: Enotni evropski patent - izziv za prihodnost
 37. Janez Štepec: Reševanje investicijskih sporov v okviru čezatlantskega trgovinskega sporazuma
 38. Anja Dolenec: Učinkovitost stečajnih postopkov v Sloveniji: primer srednjih in malih podjetij
 39. Peter Papež: Komisija za preprečevanje korupcije
 40. Gregor Tegeltija: Brezposelnost med mladimi in študentsko delo v Sloveniji
 41. Dali Voruna: Ureditev stečaja gospodarske družbe in stečaja posameznika v Sloveniji
 42. Jaka Podobnik: Evtanazija
 43. Simona Kotnik: Zavajanje potrošnikov z označbami na živilih
 44. Petra Kocjan: Vpliv transakcijskih stroškov na gospodarsko rast in blaginjo v Sloveniji in Nemčiji
 45. Sandra Juriševič: Vodenje in upravljanje bank
 46. Tina Nikić: Učinkovitost korporacijskega upravljanja v Sloveniji
 47. Tina Saksida: Sodna izterjava neporavnane obveznosti
 48. Barbara Kramar: Varstvo osebnih podatkov v Sloveniji
 49. Tjaša Nikolovski: Analiza družbene odgovornosti na Kitajskem
 50. Aleš Kastelic: Referendumska ureditev v Sloveniji - dvajset let pozneje
 51. Gašper Kupic: Pravno ekonomska analiza spletnih iger na srečo
 52. Monika Brešan: Paketna potovanja - ureditev po pravu EU
 53. Tjaša Pirc: Predpogodbena pogajanja - pravni in ekonomski okvir
 54. Primož Klančič: Postopek izvajanja skrbniških storitev in novi ZISDU-2
 55. Barbara Ločičnik: Posledice kršitev pogodbenih obveznosti turističnih podjetij
 56. Valentina Božičevič: Varstvo potrošnikov in bančni krediti
 57. Marko Rožič: The connection between guanxi, corruption and ethics in the Chinese business world
 58. Klemen Peruško: Citizens United v. Federal Election Commission
 59. Slavko Ponorac: Okoljevarstveni standardi in evropsko korporativno okolje - pravno ekonomska analiza
 60. Erik Gričnik: Problematike kohezijske politike Evropske unije
 61. Luka Kuret: Nepredvidljive okoliščine v pogodbenih razmerjih
 62. Bernarda Praznik: Učinkovitost slovenskih sodišč in gospodarski kriminal
 63. Lea Osolnik: Javno pooblastilo in njegovo izvajanje na primeru Zdravniške zbornice Slovenije
 64. Maja Černec: The Bologna reform
 65. Tina Bratož: Izvršilni postopek - izterjava denarnih terjatev in izračun zamudnih obresti
 66. Lučka Cencič: Pravna ureditev varstva potrošnikov v Sloveniji in Italiji
 67. Bojana Marolt: Pravno-ekonomska analiza javnih naročil
 68. Gordana Vukobrad: Zavarovalna pogodba in premoženjsko zavarovanje
 69. Barbara Pušnik: Avtorske pravice - pravnoekonomska perspektiva

Druga dela (4)

 1. Mitja Kovač, Salvini Datta, Rok Spruk: Pharmaceutical product liability, litigation regimes, and the propensity to patent
 2. Ann-Sophie Vandenberghe, Mitja Kovač: Illuminating the development of precontractual liability
 3. Mitja Kovač, Amira Elkanawati, Vita Gjikolli, Ann-Sophie Vandenberghe: The Covid-19 pandemic
 4. Rok Spruk, Mitja Kovač: Does a ban on trans fats improve public health