Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Maruša Mur: Photonics and topology of liquid crystal dispersions
 2. Maryam Nikkhou: Topological defects and shape-controlled interaction in nematic liquid crystal
 3. Gregor Posnjak: Topological formations in chiral nematic droplets

Magistrska dela (4)

 1. Gregor Pirnat: Merjenje temperature s holesteričnimi tekoče-kristalnimi 3D laserji na daljavo
 2. Lina Senica: Nematske disperzije feroelektričnih mikroploščic
 3. Tim Verbovšek: Preučevanje izolativne CuN monoplasti z STM mikroskopijo
 4. Tjaša Parkelj: STM mikroskopija tankih plasti superprevodnika na kovini

Diplomska dela (1)

 1. Andreja Hiti: Prenos kapljic tekočega kristala v drugi tekoči ktistal

Druga dela (7)

 1. S. M. Hashemi, Uroš Jagodič, M. R. Mozaffari, M. R. Ejtehadi, Igor Muševič, Miha Ravnik: Fractal nematic colloids
 2. Biljana Janković, Jan Pelipenko, Miha Škarabot, Igor Muševič, Julijana Kristl: The design trend in tissue-engineering scaffolds based on nanomechanical properties of individual electrospun nanofibers
 3. Biljana Janković, Miha Škarabot, Zoran Lavrič, Ilija German Ilić, Igor Muševič, Stanko Srčič, Odon Planinšek: Consolidation trend design based on Young's modulus of clarithromycin single crystals
 4. Špela Irman, Miha Škarabot, Igor Muševič, Borut Božič: Protein interactions on phospholipid bilayer, studied by AFM under physiological conditions
 5. Biljana Janković, Tamás Sovány, Klára Pintyé-Hodi, Miha Škarabot, Saša Baumgartner, Igor Muševič, Stanko Srčič: Addressing potent single molecule AFM study in prediction of swelling and dissolution rate in polymer matrix tablets
 6. Biljana Janković, Miha Škarabot, Ilija German Ilić, Odon Planinšek, Igor Muševič, Stanko Srčič: Mapping the local elastic properties of pharmaceutical solids using atomic force microscopy
 7. Špela Irman, Miha Škarabot, Igor Muševič, Blaž Rozman, Borut Božič: Thrombomodulatory effect of anti ß-2 glycoprotein I antibodies on crystalline annexin A5 on phospholipid bilayers, as observed by atomic force microscopy