Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (1)

  1. Anita Galjot: Nevrotoksičnost in vloga polimorfizmov v genih GSTM1 in GST1 pri prenatalni izpostavljenosti Hg2+ in MeHg

Diplomska dela (9)

  1. Alenka Škulj: Vpliv sprememb v genih GSR, GSTT1 in GSTM1 na koncentracije težkih kovin pri nosečnicah
  2. Vesna Španić: Pomen določanja koncentracije endotelina pri pacientkah s policističnimi ovariji
  3. Nadja Pipan: Povezanost polimorfizmov A-795G in G12496A v genu za tioredoksin s koncentracijami Hg2+ in MeHg pri materah n novorojenčkih
  4. Ivana Jovičić: Povezanost sprememb v genu GSTP1 s koncentracijami Hg[sup]2+ in MeHg v različnih bioloških vzorcih pri nosečnicah in novorojencih
  5. Urška Kosmač: Povezanost sprememb v genu GPX1 s koncentracijami Hg[sup]2+ in MeHg pri nosečnicah in prenatalno izpostavljenih otrocih
  6. Urška Vuk: Povezanost polimorfizma Ala16Val v genu za superoksidno dismutazo 2 z mineralno kostno gostoto ter biokemijskimi kazalci kostne remodelacije
  7. Maja Petrovič: Vpliv genskih delecij GSTM1 in GSTT1 na mineralno kostno gostoto
  8. Mateja Ravnikar: Povezava polimorfizmov v genih SOD1, SOD2 in CAT z razvojem otroka v odvisnosti od prenatalne izpostavljenosti Hg2+ in MeHg
  9. Brigita Pendić: Povezanost polimorfizmov izbranih genov s koncentracijo svinčenih ionov v krvi slovenskih steklobruscev