Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

 1. Renato Rekajne: Izboljšave kadrovskega managementa v javni organizaciji
 2. Sandra Barachini: Razvoj kakovosti občinskih uprav in uporaba modela CAF
 3. Vesna Marinko: Strateški management na področju varnosti cestnega prometa
 4. Denise Senečič: Mednarodna primerjava strategij razvoja uradov za intelektualno lastnino
 5. Simona Uršič Kern: Raziskava organizacijske kulture v organizaciji, ki izvaja gospodarsko javno službo
 6. Tamara Hrvatin: Primerjava značilnosti v poslovanju in kakovosti med Luko Koper d. d. in CURS
 7. Robert Meglič: Športni management na področju smučarskega športa v Sloveniji
 8. Pavel Dular: Vpliv nekaterih motivatorjev na učinkovitost policije
 9. Nataša Čelik Žakelj: Razvoj modela uravnoteženega sistema kazalnikov za upravne enote
 10. Simona Kravcar: Vloga organizacijske kulture pri menjavi vodstva v izobraževalni instituciji
 11. Lea Lipovšek: Vpliv različnih dejavnikov na uspešnost delovanja (performansa) zaposlenih v državnem organu
 12. Emir Mašič: Izbrani vidiki sistema zdravstvenega varstva in kakovost
 13. Sabina Bale: Strateško planiranje umeščanja novih cestnih povezav v prostor - tretja razvojna os
 14. Jasmina Pinoza: Vpliv poslovnega bontona na uspešnost managerja
 15. Nataša Gorjup: Učinki liberalizacije trga z električno energijo
 16. Sabina Rakovnik: Delovanje in komuniciranje vlade RS

Diplomska dela (34)

 1. Dijana Halilagić: Proces planiranja in nastanka javnega zavoda Varstveno delovni center Tončke Hočevar
 2. Zdenka Krautič: Management celovite kakovosti v Knjižnici Lenart
 3. Klara Javornik: Primerjalni vidik kakovosti vrtcev v javni in zasebni lasti
 4. Polona Jakin Prinčič: Vloga občin pri razvoju turizma v Sloveniji na primeru kakovosti delovanja turistično informacijskega centra Brdo
 5. Rok Ule: Prednosti uvajanja novega javnega menedžmenta v javno upravo
 6. Petra Robnik: Management športnih organizacij
 7. Irena Peternel: Uvajanje novega javnega managementa na področju zdravstva
 8. Gregor Zrinski: Razvoj kakovosti predšolskega varstva v Občini Izola
 9. Gregor Kurnik: Management v zdravstvu
 10. Mojca Urh: Odločanje in reševanje problemov v osnovni šoli
 11. Simon Usar: Vloga novega javnega menedžmenta za razvoj javne uprave
 12. Janja Turk: Uvajanje novega javnega managementa v svetu in pri nas
 13. Živa Javeršek: Uvajanje novega javnega managementa v Sloveniji in v svetu
 14. Tamara Oprčkal: Zadovoljstvo strank s krajevnimi uradi Upravne enote Celje
 15. Alenka Avsec: Vloga in razvoj standardov na področju kakovosti
 16. Nejc Klančnik: Prednosti in slabosti združitve vrtca z osnovno šolo
 17. Ana Fonda: Vloga kriznega managementa
 18. Lucija Pušnik: E-uprava in usmerjenost javnih storitev k uporabnikom
 19. Valentina Štagar: Zadovoljstvo oskrbovancev v Obalnem domu upokojencev Koper
 20. Lidija Gošte: Učinkovitost, uspešnost in kakovost v upravnih enotah
 21. Andreja Javoršek: Proces planiranja v javnem zavodu
 22. Tjaša Gabrovšek: Vpliv bolonjske reforme
 23. Matej Javornik: Uvajanje novega javnega managementa v svetu in pri nas
 24. Melita Tratnjek: Usmerjenost javnih storitev k uporabnikom - primerjava med Upravno enoto Celje in Upravno enoto Velenje
 25. Barbara Barle: Proces izboljšanja organiziranosti administracije Mestnega redarstva MOL
 26. Stina Čepak: Prehrana kot sestavina kakovosti vrtca
 27. Jožica Murn: Uspešnost, kakovost in učinkovitost javne uprave
 28. Anja Mikek: Primerjava strategij trženja univerz v Sloveniji
 29. Sebina Uzeirovič: Kakovost v javnem sektorju v upravni enoti Kranj in primerjava z drugimi upravnimi enotami
 30. Beno Štepic: Kakovost in nekakovost javnega naročanja
 31. Damjana Ošlak: Vpliv okolja na sestavine kakovosti upravnih enot
 32. Maja Podgoršek: Merjenje uspešnosti delovanja (performanse) in kakovosti javnih storitev
 33. Anita Mojzeš: Meritve kakovosti v javni upravi
 34. Vesna Hladnik: Usmerjenost javnih storitev k uporabnikom