Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (17)

 1. Silva Čuš: Motivi in razmišljanja vrhunskih judoistov
 2. Boris Papež: Vpliv športa na osebe s psihosocialnimi motnjami
 3. Vogelnik Javor Škerlj: Psihološka priprava v surfanju
 4. Mojca Suhadolc: Primerjava odnosa trener športnik v ekipnem in individualnem športu
 5. Josip Radaković: Samopodoba in predizpitna anksioznost pri študentih Fakultete za šport
 6. Anja Kozina: Vloga športnega pedagoga pri prepoznavanju zlorab otroka
 7. Nina Smonig: Delo športnega pedagoga na osnovnih šolah z učenci s hiperkinetično motnjo
 8. Andraž Nabernik: Povezanost med aktivnim ukvarjanjem s športom in samopodobo
 9. Luka Smrkolj: Osebnost, agresivnost in anksioznost pri karateistih in karateistkah
 10. Tadeja Veit: Vloga vodje pri organizirani vadbi teka
 11. Polonca Horvat: Motivacija prekmurskih učencev tretje triade za športno vzgojo in šport
 12. Tomi Kostric: Anksioznost v nogometu
 13. Ana Grosek: Osebnost in potreba po dražljajih pri alpinistih, vrhunskih športnikih in rekreativcih
 14. Helena Plavec: Motivacijski vidiki ukvarjanja s hojo v naravi - primer Šmarna gora
 15. Luka Novak: Stališča učencev do športnih aktivnosti in njihova samopodoba
 16. Anamarija-Anja Novak: Psihično nasilje pri standardnih in latinsko-ameriških plesih
 17. Zala Miklavc: Psihološki dejavniki uspešnosti namiznoteniških igralk