Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (38)

 1. Nina Zver: Ples kot interesna dejavnost na razredni stopnji v osnovni šoli
 2. Ana Slabe: Integracija ustvarjalnega giba v 3. razredu osnovne šole
 3. Marijana Jerković: Uporaba Tibetančkov za otroke v osnovni šoli
 4. Klara Tomazin: Kako uporabimo pravljico "Nekega deževnega dne" za plesno dramatizacijo
 5. Irena Humar: Masaže za otroke v predšolskem obdobju
 6. Branka Crnobrnja: Plesna dramatizacija pravljice Volk in sedem kozličkov v predšolskem obdobju
 7. Lucija Jamnik: Plesna dramatizacija po ruski ljudski pripovedki Zajčkova hišica
 8. Natalija Pek: Vpliv ustvarjalnega giba na hipoaktivne učence
 9. Eva Firšt: Ohranjanje plesne kulturne dediščine na območju Ljubnega ob Savinji
 10. Staša Berkopec: Učenje športnega plesa preko ustvarjalnega giba
 11. Klavdija Bukovec: Plesna dramatizacija pravljice Peter in volk
 12. Anja Valerija Jalšovec: Ustvarjalni gib v 5. razredu
 13. Sonja Maček: Plesna dramatizacija zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirikati, z od 3 do 5 let starimi otroki
 14. Jana Podlogar: Parki, vrtovi in arboretumi kot plesna spodbuda
 15. Petra Treven: Izražanje s telesnim gibanjem kot motivacijska spodbuda za učenje tujega jezika
 16. Darija Močnik: Plesna dramatizacija
 17. Tina Hawlina: Sprostitvene tehnike za otroke od 2. do 3. leta starosti
 18. Pia Arhar: Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu
 19. Nastasia Končina: Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole
 20. Mateja Rozman: Ustvarjanje z gibom in ritmom v gibalnem/športnem programu Mali sonček v vrtcu Dobrova
 21. Sabina Osolin: Vpliv joge in masaž na učence pri učenju matematike
 22. Ester Lužnik: Tolminski punt kot plesna dramatizacija v vrtcu
 23. Jacinta Kraner: Socialno učenje s plesnim izražanjem in z gibanjem
 24. Staša Strežek: Ples v krogu
 25. Lara Živec: Otroški plesi, ki izvirajo iz folklore
 26. Tadeja Likar: Domišljijska drevesa kot nova spodbuda za otroško domišljijo
 27. Lidija Špelič: Sprostilne igre v podaljšanem bivanju
 28. Darja Grimšič: Plesno ustvarjanje kot odziv na slike domišljijskih dreves
 29. Mateja Terčelj: Obredi pri otrocih starih 2. do 3. let
 30. Saša Trontelj: Stres in sprostitvene tehnike v prvem triletju osnovne šole
 31. Tina Žakelj: Učenje prilagajanja na vodo po ustaljeni metodi in metodi z vključevanjem ustvarjalnega giba
 32. Martina Prosenik: Reševanje konfliktov s plesno dramatizacijo v 5. razredu osnovne šole
 33. Kristina Živic: Ustvarjalni gib kot interesna dejavnost v prvem in drugem razredu osnovne šole
 34. Tamara Božič: Poučevanje skozi ustvarjalni gib v tretjem razredu osnovne šole
 35. Nina Štor: Ples pri športni vzgoji v 2. razredu
 36. Eva Hudolin: Domišljijska drevesa kot spodbuda za plesno izražanje
 37. Damjana Lončar: Poučevanje skozi ustvarjalni gib v 2. razredu osnovne šole
 38. Nika Buček: Vključevanje ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalni proces podaljšanega bivanja

Druga dela (31)

 1. Gordana Schmidt, Anica Zakrajšek, Anka Hribar-Košmerl: Vrtovi, parki, ---
 2. Gordana Schmidt: Joga za šolske otroke
 3. Gordana Schmidt, Evelina Umek: Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje
 4. Gordana Schmidt: Zgodbe za "tibetančke" : metodika plesne vzgoje : zgodbe za spremljanje izvajanja "tibetančkov"
 5. Gordana Schmidt: Začetni program joge za otroke : primeri usmerjene gibalne dejavnosti
 6. Gordana Schmidt, Marjanca Kos: Plesno izražanje in naravoslovje
 7. Gordana Schmidt: Odzivanje na čutila : seznanjanje z nevrolingvističnim programiranjem v povezavi s plesnim izražanjem : priročnik za študente predšolske vzgoje pri predmetih Plesno izražanje in Začetno naravoslovje
 8. Gordana Schmidt: Joga za šolske otroke : metodika plesne vzgoje
 9. Gordana Schmidt: Igre zaupanja in sodelovanja : priročnik za Metodiko plesne vzgoje
 10. Gordana Schmidt: Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : priročnik za Metodiko plesne vzgoje
 11. Gordana Schmidt: Gibalne igre v dvojicah : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje]
 12. Gordana Schmidt, Darinka Bole: Gibalne igre s petjem - bansi : metodika plesne vzgoje
 13. Gordana Schmidt, Marjanca Kos: Plesno izražanje in naravoslovje
 14. Gibalne igre s petjem - bansi
 15. Mariana Sousa, Ana Catarina Gruz: Traditional Portuguese games
 16. Gordana Schmidt: Zgodbe za "tibetančke"
 17. Elzbieta Ela Rovšek: Poljske gibalne in plesne igre za otroke
 18. Gordana Schmidt: Joga za šolske otroke
 19. Gordana Schmidt: Odzivanje na čutila
 20. Gordana Schmidt: Igre zaupanja in sodelovanja
 21. Gordana Schmidt: Gibalne igre v dvojicah
 22. Gordana Schmidt: Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje
 23. Gordana Schmidt, Marjanca Kos: Creative movement and experiences of nature in early childood
 24. Jerneja Rožman: Drevesa za domišljijske zgodbe in plesno dramatizacijo
 25. Tjaša Kadivec: Tibetančki za predšolske otroke v vrtcu
 26. Polona Zrimšek: Didaktične kartice pri plesni vzgoji
 27. Alenka Vodiškar: Poletje v povezavi s plesnim izražanjem pri otrocih, starih 2-3 let
 28. Mateja Bevc: Otroške gibalne igre v skupini 1-2 let
 29. Martina Žemljič: Igre zaupanja in sodelovanja med otroki
 30. Maja Čuden: Vodena vizualizacija kot spodbuda za plesno izražanje
 31. Katarina Meža: Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu