Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Diplomska dela (36)

 1. Sandra Cvijin: Trgovinska veriga Spar
 2. Saša Gašpar: Pogodbeni koncern podjetja Begrad
 3. Sonja Planinšek: Primerjava dveh javnih knjig - zemljiške knjige in sodnega registra
 4. Maja Debevec: Skupščina delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo
 5. Marija Lap: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot javni zavod
 6. Admira Fazlić: Pravne osebe kot osebe javnega in zasebnega prava
 7. Živa Belič: Poslovne skrivnosti, prepoved konkurence in konkurenčna klavzula
 8. Tina Pflege: Borza
 9. Petra Zorič: Komanditna družba in komanditna delniška družba
 10. Branka Strgar: Organiziranje trgovske dejavnosti
 11. Vesna Prislan: Firma, kot statusna značilnost
 12. Nina Lugarič: Družbe civilnega prava v razmerju do gospodarskih družb
 13. Anita Štimniker: Obrtno dovoljenje kot pogoj za izvajanje dejavnosti
 14. Urša Drobnič: Nadzorni svet in njegove komisije
 15. Polona Smogavc: Organiziranost turistične dejavnosti
 16. Janja Veselinović: Stečaj samostojnega podjetnika posameznika
 17. Monika Mencinger Meliane: Postopki prenehanja gospodarskih subjektov
 18. Erika Geržina: Varstvo potrošnikov
 19. Matej Boh: Odgovornost družbe, družbenikov in organov vodenja in nadzora
 20. Ana Maček: Investicijske družbe
 21. Irena Maren: Sedež gospodarske družbe
 22. Tina Rus: Skupina Fragmat kot dejanski koncern
 23. Tea Primožič: Dejavnost avtoprevozništva
 24. Živa Potočnik: Računovodski servis - s.p. Ali d.o.o.
 25. Peter Mohorko: Javno podjetje
 26. Urška Gutnik: Registracija in ustanovitev enoosebne družbe
 27. Nataša Novak: Varstvo potrošnikov in uveljavljanje pravic potrošnikov pri uporabi internetne trgovine
 28. Janja Kralj: VEM točka in vpis v sodni oziroma poslovni register
 29. Eva Žagar: Primerjava ustanovitve družbe med Slovenijo in Portugalsko
 30. Alma Mujčinović: Položaj Leka v Novartisu
 31. Andreja Bajc: Pravni status zbornic s poudarkom na Notarski zbornici
 32. Martina Urbanč: Organi vodenja in nadzora v Delavski hranilnici
 33. Nataša Sternad: Primerjava gospodarsko interesnega združenja in zadruge
 34. Božica Mićić: Reševanje sporov med gospodarskimi subjekti
 35. Aleš Debevec: Primerjalna analiza družbe z neomejeno odgovornostjo, komanditne družbe in tihe družbe
 36. Martina Benedetti: Organiziranost gostinske dejavnosti